Balita

SP Primer 2014 matagumpay na naidaos sa PUP; humigit-kumulang 900 na mga mag-aaral at propesor dumalo

Simula noon hanggang ngayon ay tinatangkilik na ng mga-mag-aaral ang Sikolohiyang Pilipino Primer, na inihahandog ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at Tatsulok-Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilpino,...
Continue Reading »
Balita

Forum sa Mga Hamon sa Wikang Filipino: Implikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaganapin sa Agosto 18, 2014 sa UP Diliman

Sa kasalukuyang nagaganap na pagbabago sa sistema ng edukasyon sa bansa, isa sa malalaking usapin ang lunan ng Filipino bilang wikang panturo at bilang natatanging kurso/larangan, na dumidikit din sa...
Continue Reading »