Category: Kasulukuyang Linangan

Linangan 2023: Pambansang Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino (12 CPD units-CPD Council for Psychology)

By | 07/27/2023

Isang mainit na pagbati mula sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang interdisiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at…Read More »

Linangan 2017

By | 02/10/2017

10 Pebrero 2017 Isang mapagpalayang pagbati! Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang propesyonal na organisasyon ng mga indibidwal at grupong naninindigang magtaguyod ng isang makabuluhan at makahulugang sikolohiya at agham panlipunan sa Pilipinas.  Sa darating na 26-27 Mayo 2017, isasagawa po namin ang Linangan 2017:  Isang…Read More »

Linangan 2015: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

By | 04/10/2015

Petsa: 29-30 Mayo 2015 Venue: Saint Louis University, Lungsod Baguio Workshop Fee: Php3,000.00 (kasapi); Php3,500.00 (di-kasapi) Online Registration Form: bit.ly/pssplinangan2015 Sa darating na 29-30 Mayo 2015, isasagawa po ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa pakikipagtulungan ng SLU School of Teacher Education ang Linangan: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino sa Saint…Read More »