Balita

Linangan 2017

10 Pebrero 2017 Isang mapagpalayang pagbati! Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang propesyonal na organisasyon ng mga indibidwal at grupong naninindigang magtaguyod ng isang makabuluhan at makahulugang sikolohiya at...
Continue Reading »
Balita

Linangan 2016: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

Petsa: 27-28 Mayo 2016 Lugar na Pagdadausan: Pamantasang De La Salle-Dasmariñas Workshop Fee: Php 3,000.00 (Kasapi); Php 3,500.00 (Di-kasapi) Liham-Paanyaya: http://bit.ly/linangan2016paanyaya Online Registration Form: http://bit.ly/pssplinangan2016 Sa loob ng dalawang araw,...
Continue Reading »
Balita

Linangan 2015: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

Petsa: 29-30 Mayo 2015 Venue: Saint Louis University, Lungsod Baguio Workshop Fee: Php3,000.00 (kasapi); Php3,500.00 (di-kasapi) Online Registration Form: bit.ly/pssplinangan2015 Sa darating na 29-30 Mayo 2015, isasagawa po ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang...
Continue Reading »