Maligayang pagdating!

Isang mainit na pagbati mula sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP)isang panlipunan at propesyonal na organisasyong may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Adres ng Opisina4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City | Oras ng Opisina: 10 n.u. – 7 n.g.
Telefax(+632) 7255-7483 | Mobile(0922) 875-1440 / (0916) 211-4973 | E-mailsekretaryat@pssp.org.ph
Facebook Page: www.facebook.com/sulongpssp |Groupwww.facebook.com/groups/pssponline/

Maging kasapi ng PSSP.  Para sa detalye, pumunta lamang po sa online membership form.

Para sa mga katanungan, mungkahi, at/o puna, pakisagutan ang contact form