Balita

Linangan 2016: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

Petsa: 27-28 Mayo 2016 Lugar na Pagdadausan: Pamantasang De La Salle-Dasmariñas Workshop Fee: Php 3,000.00 (Kasapi); Php 3,500.00 (Di-kasapi) Liham-Paanyaya: http://bit.ly/linangan2016paanyaya Online Registration Form: http://bit.ly/pssplinangan2016 Sa loob ng dalawang araw,...
Continue Reading »
Balita

Linangan 2015: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

Petsa: 29-30 Mayo 2015 Venue: Saint Louis University, Lungsod Baguio Workshop Fee: Php3,000.00 (kasapi); Php3,500.00 (di-kasapi) Online Registration Form: bit.ly/pssplinangan2015 Sa darating na 29-30 Mayo 2015, isasagawa po ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang...
Continue Reading »