Mga Nakaraang Kumperensiya

2023 (Online): Ika-47 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang at Ikalawang Pambansang Kumperensiya sa Ginhawa: “Mga Landasin Tungo sa Pagsasabuhay ng Ginhawa.” Zoom, 23-24 Nobyembre 2023.  Pinamahalaan nina Jay A. Yacat, Divine Love A. Salvador, at Violeta V. Bautista.

2022 (Online): Ika-apatnapu’t anim na Pambansang Kumperensiya: “#TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa, at Bayan.” Zoom, 24-26 Nobyembre 2022.  Pinamahalaan nina Miriam Aquino-Malabanan at Hadji A. Balajadia.

2021 (Online): Ika-apatnapu’t limang Pambansang Kumperensiya: “#TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa, at Bayan.” Zoom, 25-27 Nobyembre 2021.  Pinamahalaan nina Darren E. Dumaop at Ruth Edisel Rylle B. Sadian-Cercado.

2019 (Lungsod Quezon):  Ika-apatnapu’t apat na Pambansang. Kumperensiya: “Pinoy Netizen: Ang Papel ng Social Media at Digital Technology sa Kultura, Lipunan at Sikolohiyang Pilipino.”  Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 14-15 Nobyembre 2019. Pinamahalaan nina Jose Antonio R. Clemente at Jay A. Yacat.

2018 (Lungsod Quezon):  Ika-apatnapu’t tatlong Pambansang Kumperensiya:  “Katinuan, Kalihisan, Kalusugan: Ang Mental Health sa Konteksto ng Kultura, Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino.” Pamantasang Ateneo de Manila, Lungsod Quezon, 15-17 Nobyembre 2018.  Pinamahalaan nina Michael David Tan Lopez at Emerald Jay D. Ilac.

2017 (Lungsod ng Dumaguete):  Ika-apatnapu’t dalawang Pambansang Kumperensiya:  Gahum: Ang Sikolohiyang Pilipino sa Usapan at Usaping Kapangyarihan. Silliman University at Bethel Guest House, Lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental, 16-18 Nobyembre 2017.  Pinamahalaan nina Carl O. Dellomos at Michele Joan D. Valbuena.

2016 (Lungsod ng Maynila):  Ika-apatnapu’t isang Pambansang Kumperensiya:  “Paghulagpos at Pag-imbulog: SP bilang Malaya at Mapagpalayang Sikolohiya.” Colegio de San Juan de Letran, Lungsod ng Maynila, 17-19 Nobyembre 2016.  Pinamahalaan nina Jayson D. Petras at Darwin C. Rungduin.

2015 (Davao):  Ika-apatnapung Pambansang Kumperensiya:  Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang Pilipino. Ateneo de Davao University, Lungsod Davao, 19-21 Nobyembre 2015.  Pinamahalaan nina Silfa C. Napicol, Gail Tan-Ilagan, Nelly Z. Limbadan at Hadji A. Balajadia.

2014 (Maynila):  Ikatatlumpu’t siyam na Pambansang Kumperensiya:  Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-tao.” Pamantasang De La Salle, Taft Avenue, Lungsod Maynila, 20-22 Nobyembre 2014.  Pinamahalaan nina Howell B. Calma, Maria Guadalupe C. Salanga at Ron R. Resurreccion.

2013 (Camarines Sur):  Ikatatlumpu’t walong Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiya ng Malasakit at Pananagutan.” Naga Regent Hotel at University of Nueva Caceras, Lungsod Naga, Camarines Sur, 21-23 Nobyembre 2013.  Pinamahalaan nina John Hermes C. Untalan, Miriam Aquino-Malabanan at Kenjie E. Jimenea.

2012 (Batangas):  Ikatatlumpu’t pitong Pambansang Kumperensiya:  “Tibay, Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.” Lyceum of the Philippines University-Lungsod Batangas, Batangas, 22-24 Nobyembre 2012.  Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.

2011 (Lungsod Quezon):  Ikatatlumpu’t anim na Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiyang Pilipino: Kahapon, Ngayon at Bukas.” Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 24-26 Nobyembre 2011.  Pinamahalaan ni Jose Antonio R. Clemente.

2010 (Baguio):  Ikatatlumpu’t limang Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiyang Pilipino: Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa.”  Unibersidad ng Pilipinas Baguio, 25-27 Nobyembre 2010.  Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma. Victoria Diaz.

2009 (Lungsod Quezon):  Ikatatlumpu’t apat na Pambansang Kumperensiya:  “Pera, Negosyo at Sikolohiya: Pwede bang Magsama?”  Miriam College, Lungsod Quezon, 19-21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben Teehankee, Jose Maria Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan.

2008 (Pampanga): Ikatatlumpu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Gaan at Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at Lipunang Pilipino.” Holy Angel University, Lungsod Angeles, Pampanga, 20-22 Nobyembre 2009. Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea Cantiller at Homer Yabut.

2007 (Maynila): Ikatatlumpu’t dalawang Pambansang Kumperensiya: “www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang Pilipino.”  Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre 2007. Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro.

2006 (Cagayan): Ikatalumpu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Taos Puso, Bukas Palad: Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga.” Conference Hall, Lyceum of Aparri, Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 2006.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes.

2005 (Maynila): Ikatatlumpong Pambansang Kumperensiya: “Gandang Pinoy: Loob at Labas.” University Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, Maynila, 24-26 Nobyembre 2005.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Jose Maria Diestro, Jr.

2004 (Cavite):  Ikadalawampu’t siyam na Pambansang Kumperensiya: “Kayod Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).” Severino de las Alas Hall, Pamantasang De La Salle-Dasmariñas, Cavite, 24-26 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Jose Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason Laguerta, Selfa Napicol at Nonalyn Vista.

2003 (Maynila):  Ikadalawampu’t walong Pambansang Kumperensiya: “Iba’t Ibang Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco Seminar Room, Pamantasang De La Salle, Taft Avenue, Maynila, 27-29 Nobyembre 2003. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

2002 (Laguna):  Ikadalawampu’t pitong Pambansang Kumperensiya: Kahit Maputi na ang Buhok Ko: Ang Sikolohiya ng Pagtanda sa Konteksto at Lipunang Pilipino.” SEARCA Auditorium, Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, Laguna, 21-23 Nobyembre 2002.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Dwight David Diestro at Nenita Tapay.

2001 (Lungsod Quezon):  Ikadalawampu’t anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Sekswalidad at Spiritwalidad sa Kontekstong Pilipino.” Alumni Hostel Conference Hall, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

2000 (Davao): Ikadalawampu’t limang Pambansang Kumperensiya: “Hamon sa Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Lungsod Davao, 23-25 Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Albert Alejo.

1999 (Maynila): Ikadalawamput-apat na Pambansang Kumperensiya: “Wika ng Rebolusyon, (R)Ebolusyon ng Wika.” CSB Theater, College of St. Benilde, Pamantasang De La Salle University, Manyila, 19-20 Nobyembre 1999. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1998 (Palawan):  Ikadalawampu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Kalikasan, Kabuhayan at Kulturang Pilipino.” Palawan State University, Puerto Prinsesa City, Palawan, 12-14 Disyembre 1998. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1997 (Lungsod Quezon): Ikadalawampu’t dalawang Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay Kalinaw, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 10-11 Disyembre 1997. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1996 (Marawi): Ikadalawampu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Buklurang Muslim-Kristiyano.” Mindanao State University, Lungsod Marawi, Lanao del Sur, 1995. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1995  (Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensiya: “Pamumuno at Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, Tag-init 1995. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1994 (Quezon City): Unang Pandaigdigang Kumperensiya/Ikalabinsiyam na Pambansang Kumperensya: “Katutubong Sikolohiya at Kultura.” Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 8-10 Disyembre 1994.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1993 (Iloilo): Ikalabing-siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pagtutulungan at Pagkakaisa sa Kabisay-an Nakatundan at sa Buong Pilipinas.” Punta Arevalo, Iloilo, Lungsod Iloilo, 2-4 Disyembre 1993.  Pinamahalaan ni Ida Marquez-Lim Siason

1992  (Maynila): Ikalabing-walong Pambansang Kumperensiya: “E Babae, Kasi? Lalake, Palibhasa?.” Pamantasang Norman ng Pilipinas, Maynila, 11-12 Disyembre 1992. Pinamahalaan ni Grace Aguiling-Dalisay.

1991  (Batac): Ikalabinpitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Pamumuno sa Pamayanang Pilipino.” Mariano Marcos State University, Batac, Ilocos Norte, 13-15 Nobyembre 1991.  Pinamahalaan nina Felipe Cachola, Zenaida Pegtuan at Ernesto Cadiz.

1990  (Lungsod Quezon): Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Lihis na Pagkilos sa Lipunang Pilipino.” Ateneo de Manila University, Lungsod Quezon, 10-11 Disyembre 1990.  Pinamahalaan ni Alma Santiago de la Cruz.

1989  (Lungsod Quezon): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya: “Katiwalian at Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 16-18 Nobyembre 1989. Pinamahalaan nina Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua.

1988  (Maynila): Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” Pamantasang De La Salle, Lungsod Maynila, 14-15 Oktubre 1988.  Pinamahalaan ni Lilia Antonio.

1987  (Lungsod Quezon/Quezon): Ikalabintatlong Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Ispiritwal ng mga Pilipino.” Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon at Bundok Banahaw, Dolores, Quezon, 13-14 Oktubre/5-7 Nobyembre 1987.  Pinamahalaan nina Violeta Bautista at Prospero Covar.

1986  (Bulacan):  Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng Bulacan, Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986.  Pinamahalaan nina Corazon Samaniego at Felipe de Leon Jr.

1985  (Maynila): Ikalabing-isang Pambansang Kumperensya: “Kaalaman, Gamit at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Maynila, 19-21 Nobyembre 1985.  Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua.

1984  (Lungsod Quezon): Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang Pamilya sa Lipunang Pilipino.” Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 24-27 Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.  (Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre 1984.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco.

1983  (Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983.  Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag.

1982  (Marawi): Ikawalong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya at Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University, Lungsod Marawi, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982.  Pinamahalaan ni Angelito Flores.

1981  (Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” Unibersidad ng Pilipinas Baguio, Lungsod Baguio, 11-14 Nobyembre 1981. Pinamahalaan ni Nellie Alabanza.

1980  (Albay): Ika-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Etniko at Pananagutang Pambansa.” Bicol University, Lungsod Legazpi, Albay, 22-25 Oktubre 1980.  Pinamahalaan ni Jesus Fer Ramos.

1979  (Leyte): Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Lungsod Tacloban, Leyte, 24-27 Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni Leonardo Mercado.

1978  (Laguna): Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.” Unibersidad ng Pilipinas Los Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco.

1977  (Maynila): Ikatlong Pambansang Kumperensya: “Mga Katutubong Konsepto at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Lungsod Maynila, 16-19 Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni Esther Reyes.

1976  (Maynila): Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J. Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil, Lungsod Maynila, 9-11 Nobyembre 1976.  Pinamahalaan ni Zeus Salazar.

1975  (Lungod Quezon): Unang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.” Abelardo Hall Auditorium at Faculty Center Conference Hall, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon, 6-11 Nobyembre 1975.  Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez.

Leave a Reply