By | 10/04/2017

Ako at Naega: Kulturang Pinoy sa Panahon ng K-Pop
Ika-21 ng Oktubre 2017
8:00 n.u-5:00 n.h.
Batangas State University PB Main I
Lungsod ng Batangas, Batangas

Ang registration fee sa mga hindi miyembrong organisasyon ay P350.00, sa organisasyong tagapagmasid ay P320.00 at sa miyembrong organisasyon ay P300.00. Kasama na sa bayad ang souvenir kit, program, at certificate. Sa pamamagitan ng Chinabank ang magiging paraan ng pagbayad. Ang account name ay National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc. na may account number na 242-020331-7 at branch na Corinthian Hills, Quezon City.

Kung kayo po ay may karagdagang katanungan ay maaari kayong makipag-ugnayan sa numerong 0999-4852014.

 

 

 

 

Leave a Reply