Lupon ng mga Kadiwa (Board of Trustees)

 
Pangulo (President)
Jholyan Francis S. Fornillos
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños
 
Pangalawang Pangulo (Vice President)
Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
 
Kalihim (Secretary)
Glenmark B. Villanueva
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
 
Ingat-Yaman (Treasurer)
Darwin C. Rungduin
Pamantasang Normal ng Pilipinas
 
Mga Kasapi (Trustees)
 
Maryanne A. Abog
Unibersidad ng Pilipinas Diliman/Komisyon sa Karapatang Pantao
 
Miriam Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas
 
Francis Simonh M. Bries
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
 
Carl O. Dellomos
Pamantasang Normal ng Pilipinas
 
Noahlyn C. Maranan
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños
 
Eda Lou I. Ochangco
Far Eastern University
 
Alicia Q. Tablizo
Our Lady of Fatima University-Antipolo
 
Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
 
 
Aira Mae Mortel
Pangulo, TATSULOK
 
 
Sekretaryat
Kenneth Carlo L. Rives
 
 
Pangulong Tagapagtatag
Virgilio G. Enriquez (+)
Ama ng Sikolohiyang Pilipino