Lupon ng mga Kadiwa
(Board of Directors)
2016-2017

Pangulo
Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Pangalawang Pangulo
Miriam Grace Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Kalihim
Jayson D. Petras
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Ingat-Yaman
Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas

Mga Kasapi

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Carl O. Dellomos
Pamantasang Normal ng Pilipinas

Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle

Adonis L. Elumbre
Unibersidad ng Pilipinas Baguio

Silfa C. Napicol
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Florabel Santacera-Suarez
Central Philippine University

Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle

Bernardo N. Fernandez
Pangulo, TATSULOK

Sekretaryat
Kenneth Carlo L. Rives

Pangulong Tagapagtatag
Virgilio G. Enriquez (+)
Ama ng Sikolohiyang Pilipino

 

Turover Meeting

Nasa larawan (mula sa kaliwa at harap): Mel Vinci D. Cruz, Darren E.  Dumaop, Miriam Grace Aquino-Malabanan, Florabel Santacera-Suarez, Kenneth Carlo L. Rives, Jayson D. Petras, Jose Mari A. Carpena (dating kasapi ng Lupon), Homer J. Yabut, Jay A. Yacat, Michael David Tan Lopez, Howell B. Calma; wala sa larawan: Adonis L. Elumbre, Ricardo A. Clores, Carl O. Dellomos, Silfa C. Napicol