By | 05/07/2018

PSYnergy 2018: 12th Psychology Students Congress

Rated SPG: Sekswalidad, Pakikipagrelasyon, at mga Gabay tungo sa Malusog at Masayang Buhay
12 Mayo 2018; 9:00 n.u. – 5 n.h.
GT Toyota Asian Center Auditorium at Lagmay Hall
Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon

Magkita-kita po tayo sa Mayo 12 sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ang bayad po sa pagdalo ay Php200. Maaaring ideposito ang bayad sa pamamagitan ng sumusunod:

 • Globe GCash (sa kahit saang authorized GCash outlet)
  Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
  Address: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
  Account Number: 0916-2114973
 • Chinabank (sa kahit saang sangay ng Chinabank)
  Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.
  Account Number: 242-020331-7
  Branch: Corinthian Hills, Quezon City

 

Leave a Reply