Category: Mga Nakaraang Kumperensiya

National Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

By | 05/17/2018

Petsa: 28-29 Hunyo 2018 Lugar na Pagdadausan: Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon Workshop Fee: Php 3,000.00 (Kasapi); Php 3,500.00 (Di-kasapi) Online Registration Form: https://goo.gl/JJnntS Liham-Paanyaya: https://goo.gl/CHfE9M CHED Endorsement: https://goo.gl/NtY3Ni Programa: https://goo.gl/8tE5V9 CPD Points: in process Sa loob ng dalawang araw, papaksain…Read More »

2013

By | 11/21/2013

(Camarines Sur): Ikatatlumpu’t walong Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiya ng Malasakit at Pananagutan.“  Naga Regent Hotel at University of Nueva Caceres, Naga, Camarines Sur, 21-23 Nobyembre 2013.  Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.

2012

By | 11/22/2012

(Batangas):  Ikatatlumpu’t pitong Pambansang Kumperensiya:  “Tibay, Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.”  Lyceum of the Philippines University-Batangas, 22-24 Nobyembre 2012.  Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.

2011

By | 11/24/2011

(Quezon City):  Ikatatlumpu’t anim na Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiyang Pilipino:  Kahapon, Ngayon at Bukas.” University of the Philippines-Diliman, 24-26 Nobyembre 2011.  Pinamahalaan ni Jose Antonio R. Clemente.  

2010

By | 11/25/2010

(Baguio):  Ikatatlumpu’t limang Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiyang Pilipino:  Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa.”  University of the Philippines-Baguio, 25-27 Nobyembre 2010.  Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma. Victoria Diaz.

2009

By | 11/19/2009

(Quezon City):  Ikatatlumpu’t apat na Pambansang Kumperensiya:  “Pera, Negosyo at Sikolohiya:  Pwede bang Magsama?”  Miriam College-Quezon City, 19-21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben Teehankee, Jose Maria Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan.

2008

By | 11/20/2008

(Pampanga): Ikatatlumpu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Gaan at Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at Lipunang Pilipino.” Holy Angel University – Angeles, Pampanga, 20-22 Nobyembre 2009. Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea Cantiller at Homer Yabut.

2007

By | 11/22/2007

(Manila): Ikatatlumpu’t dalawang Pambansang Kumperensiya: “www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang Pilipino.”  Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre 2007. Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro.