Category: Balita

[CPD ACTIVITY] Ika-47 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino at Ikalawang Pambansang Kumperensiya sa Ginhawa

By | 10/19/2023

Mga Landasin Tungo sa Pagsasabuhay ng Ginhawa23-24 Nobyembre 2023via ZoomCPD Units: RGC (9); LPT (7); RSW (10.75); RPsy/RPm (8)Registration Form: Panawagan sa AbstrakIndibidwal na Paglalahad: Panel o Symposium: Dedlayn: 20 Oktubre 2023 Pinalawig na Dedlayn: 31 Oktubre 2023 Taon-taon, nagtataguyod ng Pambansang…Read More »

Panawagan sa Papel: Ika-47 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino at Ikalawang Pambansang Kumperensiya sa Ginhawa na may temang “Mga Landasin Tungo sa Pagsasabuhay ng Ginhawa”

By | 09/29/2023

Mga Landasin Tungo sa Pagsasabuhay ng Ginhawa23-24 Nobyembre 2023via Zoom Indibidwal na Paglalahad: Panel o Symposium: Dedlayn: 20 Oktubre 2023 Taon-taon, nagtataguyod ng Pambansang Kumperensiya ang National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc. (Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino), isang panlipunan at propesyonal organisasyong…Read More »

Linangan 2023: Pambansang Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino (12 CPD units-CPD Council for Psychology)

By | 07/27/2023

Isang mainit na pagbati mula sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang interdisiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at…Read More »

PAGPAPATALA: Ika-46 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino “SP bilang Mapagpabagong-Isip” sa 24-26 Nobyembre 2022

By | 10/24/2022

CPD Units: RPsy, RPm (3); RGC, RSW (8); LPT (8) Taon-taon, nagtataguyod ng Pambansang Kumperensiya ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang…Read More »

[PINALAWIG NA DEDLAYN: 8 OKTUBRE 2022] Panawagan sa Papel: Ika-46 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino

By | 09/08/2022

SP bilang Mapagpabagong-Isip24-26 Nobyembre 2022Online Inihahandog ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at Pamantasang Ateneo de Davao ang ika-46 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na may temang “SP bilang Mapagpabagong-Isip.” Itinatampok sa temang ito ang isa sa mga paninindigan ng Sikolohiyang Pilipino…Read More »

Ika-45 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino “#TindogTayo: Pagbangon at Paninindigan para sa Sarili, Kapwa, at Bayan” sa 25-27 Nobyembre 2021

By | 10/30/2021

CPD Units: Registered Psychologist & Registered Psychometrician (6 units); Registered Social Worker (10.5 units); Registered Guidance Counselor (8 units); Licensed Professional Teacher (5 units) Taon-taon, nagtataguyod ng Pambansang Kumperensiya ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong…Read More »