By | 05/17/2018

Petsa: 28-29 Hunyo 2018
Lugar na Pagdadausan: Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Lungsod Quezon
Workshop Fee: Php 3,000.00 (Kasapi); Php 3,500.00 (Di-kasapi)
Online Registration Form: https://goo.gl/JJnntS
Liham-Paanyaya: https://goo.gl/CHfE9M
CHED Endorsement: https://goo.gl/NtY3Ni
Programa: https://goo.gl/8tE5V9
CPD Points: in process

Sa loob ng dalawang araw, papaksain ng workshop ang mga batayang kaisipan at usapin sa Sikolohiyang Pilipino. Kasama rin sa pagtalakay ang mga mahahalagang paksa na kailangang maisama sa anomang panimulang kurso sa Sikolohiyang Pilipino. May pagtalakay rin sa mga metodong angkop para sa kurso.

Bukas ang mga workshop para sa mga sumusunod:
o Mga guro na nagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino o interesadong magturo ng Sikolohiyang Pilipino
o Interesadong mga kasapi ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) at Psychological Association of the Philippines

Ang mga interesadong kalahok ay maaaring magpatala online hanggang 20 Hunyo 2018.

Maaaring bayaran ang workshop fee sa pamamagitan ng aming Chinabank Checking Account No. 242-020331-7 (Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc.)  Pwede rin po kayong magbayad ng workshop fee sa pamamagitan ng GCash Account No. 0916-2114973.

Leave a Reply