Category: Tatak SP

Panawagan para sa Tatak SP 2021

By | 04/09/2021

Isang mapagpalayang araw! Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at itaguyod ang Sikolohiyang Pilipino (SP) bilang disiplina at kilusan para sa makabuluhan at makatuturang pag-aaral, pagsusuri, at pag-unawa ng diwa at pagkataong Pilipino mula sa…Read More »