Maligayang pagdating!

Isang mainit na pagbati mula sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP)isang panlipunan at propesyonal na organisasyong may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang inter-disiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan.

Ang PSSP ay isang accredited CPD provider ng Komisyon sa Regulasyon ng mga Propesyon (Professional Regulation Commission) simula taong 2018.

Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP)
Adres ng Opisina: 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
Oras ng Opisina: 10 n.u. – 7 n.g. | Telephone: (+632) 8361-9260
Mobile: (0922) 875-1440 | E-mail: pssponline@gmail.com / secretariat@pssp.org.ph
Facebook Page: https://www.facebook.com/pssponline | Group: https://www.facebook.com/groups/pssponline/
Twitter: https://twitter.com/pssponline | Instagram: https://www.instagram.com/pssponline/
YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/pssponline

Maging kasapi ng PSSP.  Para sa detalye, pumunta lamang po sa online membership form.

Para sa mga katanungan, mungkahi, at/o puna, pakisagutan ang contact form