By | 09/23/2019

Simula 6 Oktubre 2019 (Linggo), ang numero ng telepono ng PSSP ay magiging (02) 3434-7973 bilang pagsunod sa bagong 8-digit format na ipinapatupad ng National Telecommunications Commission (NTC MO #10-17-2017).  

Leave a Reply