Balita

Linangan 2017

10 Pebrero 2017 Isang mapagpalayang pagbati! Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang propesyonal na organisasyon ng mga indibidwal at grupong naninindigang magtaguyod ng isang makabuluhan at makahulugang sikolohiya at...
Continue Reading »
Balita

SP Primer 2016

MILENYAL: Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagbabago ng Panahon Setyembre 24, 2016 Kalinangan Gymnasium, La Consolacion University Philippines Malolos, Bulacan Alamin ang pagbabagong dulot ng Sikolohiyang Pilipino at ang pagbabago...
Continue Reading »

Pahayag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) laban sa Pagmamaliit sa Wikang Filipino sa mga Pahayag ni G. Teodoro “Teddy Boy” Locsin Jr.

Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya at tumitindig bilang samahang may malinaw na...
Continue Reading »
Balita

Gabi ng PSSP: Pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng PSSP at ika-10 anibersaryo ng TATSULOK

Ipinagdiwang ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) at ng TATSULOK-Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino ang apatnapung taon at sampung taon ng pagtataguyod at pagpapalaganap ng Sikolohiyang...
Continue Reading »
Balita

Linangan 2016: Seminar Workshop sa Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

Petsa: 27-28 Mayo 2016 Lugar na Pagdadausan: Pamantasang De La Salle-Dasmariñas Workshop Fee: Php 3,000.00 (Kasapi); Php 3,500.00 (Di-kasapi) Liham-Paanyaya: http://bit.ly/linangan2016paanyaya Online Registration Form: http://bit.ly/pssplinangan2016 Sa loob ng dalawang araw,...
Continue Reading »