By | 03/01/2019
Sa ika-13 taon ng PSYnergy, inihahandog ng Tatsulok – Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino at Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa pakikipagtulungan ng Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang isang kumperensiya na tatalakay sa temang “Malas o Swerte? Mga kaalaman, paniniwala, at kwentong bayan na may kinalaman sa ating kapalaran.”
 
Maaari magpatala sa mga kinatawan ng inyong paaralan. Ang registration fee sa miyembrong organisasyon ay P600, kaakibat na po ang souvenir kit, programa, at sertipiko ng paglahok. Ang pagbabayad ay mula ika-16 ng Pebrero hanggang ika-8 ng Marso, 2019. Sa pamamagitan ng bangko ng China Bank ang magiging paraan ng pagbabayad. Ang account name ay National Association for Sikolohiyang Pilipino, Inc. na may account number na 242-020331-7 at branch na Corinthian Hills, Quezon City. Ika-2 ng Marso ang huling kompermasyon at ika-8 ng Marso ang huling araw ng pagbabayad.
 
Kung kayo ay may karagdagang katanungan ay maaari kayong makipag-ugnayan kay Guada Mae R. Silvano sa numerong 09666801352 o kay Remi Lyne A. Almendras sa numerong 09169547388.

Leave a Reply