Balita

Panawagan para sa Isip (Sikolohiya ng Relihiyon, Ispiritualidad at Pananampalataya)

Inaanyayahan ang mga iskolar, gradwadong at di-gradwadong mag-aaral, guro, mananaliksik, at propesyonal mula sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya na magsumite ng kanilang kontribusyon sa ISIP. Ang...
Continue Reading »
Balita

Pag-aaral ukol sa mababang treatment adherence ng mga Pilipinong may altapresyon ibinahagi ng PSSP sa mga doktor at iba pang health professionals

Ibinahagi ni Prop. Jay A. Yacat, kasalukuyang Pangulo ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilpino (PSSP), ang resulta ng pananaliksik ukol sa treatment adherence (pagsunod sa payo ng doktor) na...
Continue Reading »