Category: Balita

Panawagan para sa Tatak SP 2021

By | 04/09/2021

Isang mapagpalayang araw! Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at itaguyod ang Sikolohiyang Pilipino (SP) bilang disiplina at kilusan para sa makabuluhan at makatuturang pag-aaral, pagsusuri, at pag-unawa ng diwa at pagkataong Pilipino mula sa…Read More »

[WEBINAR] Pananaliksik at Paglalathala sa Wikang Filipino

By | 03/16/2021

27 Marso 2021, 2:00-5:00 n.h.Registration Fee: Php200 (Kasapi); Php300 (Di-Kasapi)Registration Form:  Tagapagpadaloy: Prop. Hadji A. Balajadia (Pamantasang Ateneo de Davao) Mga Batayang Kaisipan sa Pananaliksik at PaglalathalaJay A. Yacat, MA (Unibersidad ng Pilipinas Diliman) Tatalakayin ang kahalagahan ng pananaliksik at ang paglalathala…Read More »

PSSP-UN Women RTD

By | 02/11/2020

Isinagawa ng PSSP at UN Women ngayong araw, 11 Pebrero 2020, ang round table discussion na pinamagatang “Approaches and Practices in Providing Psychosocial Support Services for Women Migrant Workers Subject to Gender-Based Violence” sa L.B. Soriano Hall, SEAMEO INNOTECH, Lungsod Quezon. Ito…Read More »

PABATID: Bagong Numero ng Telepono ng PSSP

By | 09/23/2019

Simula 6 Oktubre 2019 (Linggo), ang numero ng telepono ng PSSP ay magiging (02) 3434-7973 bilang pagsunod sa bagong 8-digit format na ipinapatupad ng National Telecommunications Commission (NTC MO #10-17-2017).  

SP Primer 2019

By | 09/03/2019

Pagpapakilala sa Sikolohiyang Pilipino at Pagdiriwang ng Kulturang Pilipino 11 Oktubre 2019 Angeles University Foundation Lungsod ng Angeles, Pampanga Online Registration Form: bit.ly/SPPrimer2019 Tungkol sa seminar: Pangunahing layunin ng seminar na ito na ipakilala sa mga mag-aaral na hindi pa nakakakuha o…Read More »