Saligang Batas ng PSSP

Tayo, mga indibidwal at grupong naghahangad palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang makakapwa at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan para maitaguyod ang karangalan, katarungan, at kalayaan ng sambayanang Pilipino, ay nagpapahayag at nagpapatibay ng Saligang Batas na ito.

PSSP Saligang Batas (PDF)