Pagpapakilala sa Tatsulok

Tatsulok LogoAng Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang isulong at isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino.

Kasalukuyan itong may 41 kasaping organisasyong pang-mag-aaral:

 1. Baliuag University Psychology Society
 2. Batangas State University-ARASOF Association of Psychology Students
 3. Batangas State University Main Campus I Psychology Students’ Society
 4. Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan
 5. Cavite State University-Imus Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
 6. Cavite State University-Indang Psych Circle
 7. Centro Escolar University Psychological Society
 8. De La Salle Araneta University Psychological Society
 9. De La Salle Lipa Psychological Society
 10. De La Salle University-Dasmariñas Psychological Society
 11. De La Salle University-Manila Samahan ng mag-aaral sa Sikolohiya
 12. Emilio Aguinaldo College-Cavite Psychological Society
 13. Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology Industrial Psychology Student Association
 14. Far Eastern University Psychological Society
 15. First Asia Institute of Technology and Humanities First Asia Institute Psychology Society
 16. Holy Angel University Psychological Society
 17. Laguna College of Business and Arts Psychological Society
 18. La Consolacion University Philippines Psychological Society
 19. La Salle College Antipolo LSCA Psychology Society
 20. Lyceum of Alabang Pneuma Psychology Society
 21. Lyceum of the Philippines University-Batangas Psychological Society
 22. Lyceum of the Philippines University-Laguna Psychology Society
 23. Manila Tytana Colleges Psychological Society
 24. National College of Science and Technology Psychology Society
 25. Olivarez College Psyche Circle
 26. Our Lady of Fatima University-Quezon City Psychological Society
 27. Our Lady of Fatima University-Valenzuela City Psychological Society
 28. Pamantasan ng Cabuyao Psychology Society of Pamantasan ng Cabuyao
 29. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Society
 30. Philippine Normal University Psychological Society
 31. Polytechnic University of the Philippines Bukluran
 32. San Beda College-Alabang Psychological Society
 33. San Beda University Psychological Society
 34. San Pedro College of Business Administration Psychology Society
 35. San Sebastian College-Recoletos Sebastianian Psychology Society
 36. Southern Luzon State University Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
 37. Universidad de Manila Psychological Society
 38. University of the East Psychological Society
 39. University of the Philippines – Diliman Buklod Isip
 40. University of Perpetual Help System Dalta – Calamba Psychological Society
 41. University of Perpetual Help System Dalta – Molino Psychological Society

Matatagpuan ang tanggapan ng organisasyon sa himpilan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City.

Pamunuan (Akademikong Taon 2018-2019)

Mula sa kaliwa: Magboo, Silvano, Almendras, at Perez

Mga Gawain ng Tatsulok

 • Oryentasyon: Tuwing buwan ng Setyembre ay nagsasagawa ng oryentasyon para sa mga organisasyong nais sumali ng TATSULOK. Dito inilalahad ang mga plataporma ng Tatsulok, tungkulin at pribilehiyo ng mga kasaping organisasyon ng TATSULOK at ang pamantayan sa deliberasyon ng mga aplikante.
 • Sandaluyan: Serye ng Diskusyon, Daluyan ng Kaalaman: Diskusyon ng mga napapanahong isyu sa Sikolohiyang Pilipino at paksang di natatalakay sa loob ng silid-aralan.
 • SP Primer: Isinasagawa tuwing buwan ng Setyembre. Layunin ng seminar na ito na magbigay kaalaman ukol sa Sikolohiyang Pilipino, na pangunahing isinusulong ng samahan, sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad.
 • PSYnergy: Kumperensyang inihahandog ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na kasapi ng TATSULOK para sa mga kapwa mag-aaral ng Sikolohiya mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad. Ang dalawang araw na kumperensyang ito ay may layuning pagbuklurin ang mga mag-aaral sa pagpapalawig ng kaalaman hinggil sa Sikolohiya sa pamamagitan ng paglulunsad ng workshops at paper-sharing.

Pagpapakilala sa mga Kasaping Organisasyon

Batangas State University PB Main I Psychology Students’ Society

Psychology Students’ Society is a university-based organization of the Batangas State University PB Main I, located at MSP Building in the College of Arts & Sciences Department, The organization plays an important role in the Psychology students’ interest. It commits to provide members the opportunities to grow and develop into productive,effective, highly-motivated,well rounded and versatile students of Psychology.

Batangas State University-ARASOF Association of Psychology Students

Ang Association of Psychology Students (APS) ay isang organisasyong nabibilang sa College of Arts and Sciences ng Batangas State University – ARASOF, kung saan ang mga opisyal ng organisayon at mga mag-aaral ng Sikolohiya ay tulong-tulong sap ag-oorganisa ng mga aktibidad na nakakatulong sa paghaahasa ng mga kaalamman at kakayaha ng mga estudyante sa larangan ng sikolohiya, at maturuan ang mga mag-aaral na maging responsableng mamamayan at lider ng komunidad. Naniniwala ang APS na ag pag-unawa sa kapwa ay nakatutulong sa paagbuo ng mapayapa aat maayos na kapaligiran sa unibersidad. Nilalayon din ng organisasyong ito na makadebelop ng mga mag-aaral na maagagaling sap ag-aaral at handing magtulungan sa pagbibigay ng serbisyo para sa nasabinng organisasyon, tumulong sa paghulmang mga mag-aaral ng SIkolohiya na maging impluwensyal na siyang magdadala ng mabisang pagbabago sa komunidad, suportahan ang mga plano, aktibidad at proyekto ng APS na nagsisilbing pundasyon ng organisayong ito, at maki-isa sa pagsasakaatuparan ng mga polisiya, batas at regulasyon ng pambansang pamantasan na kinabibilangan nito, lalo na sa polisiya sa pagsusuot ng tamang uniporme at pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng unibersidad.

BSU

Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan

SAΨK, bilang isang malaya at maayos na organisasyon, ay magkaroon ng kakayahang gumawa ng programang mag-aangat  at magpapaunlad sa mga mag-aaral at gawaing makapagpapatibay at mapagpapanatili sa pagkakaisa ng kabuuang hangarin ng mga mag-aaral ng Sikolohiya sa ilalim ng patnubay at tulong ng Dakilang lumikha.

CavSu Imus

Cavite State University-Imus Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya

Itinatag bilang isa akademikong organisasyon sa Cavite State University–Imus Campus noong 2009, ang Samahan ng mga Mag-aaral ng Sikolohiya ay isang demokratiko at opisyal na organisasyon ng mga mag-aaral sa kursong BS Psychology. Ito ay nilikha pamamagitan ng mga patakaran at mga layunin ng pagtataguyod ng mga kapakanan ng mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay, seminar at mga gawain na magtataguyod mental, pisikal, emosyonal, sosyal na pag-unlad ng mga miyembro. Sa kasalukuyan AY 2015, ang organisasyon ay may humigit-kumulang sa 800+ na mga miyembro.  Ang mga kasapi nito ay aktibong dumadalo sa mga seminar ng ibinibigay at inihahanda ng mga publiko o pribadong institusyon na tumutulong sa pagtataguyod, pagmumulat at pagpapa-unlad ng Sikolohiya sa bansa.  Karamihan ng mga kasapi ng samahan ay naging mga interns sa Cavite Center for Mental Health, Maguad Psychological Clinic, Chosen Children Village Foundation Inc., at iba pang institusyon sa Cavite.

CavSU Indang

Cavite State University-Indang Psychology Circle

Ang Psychology Circle ay itinatag noong taong 2002. Layunin nito na matulungan at maging kabahagi ang paaralan sa paghasa sa interes at kakayanan ng mga estudyante sa larangan ng sikolohiya. Higit sa lahat, ang matulungan ang mga mag-aaral na maisabuhay ang mga konsepto, teorya at pananaw ng sikolohiya sa pang-araw-araw na pamumuhay.

psy2

Centro Escolar University Psychology Society

Guided and inspired by the University maxim Ciencia y Virtud, CEU seeks to be the University of First Choice- the leading higher education institution fostering excellence in the pursuit of knowledge while engendering personal integrity and social responsibility. The CEU Psychology Society caters not only to students interested in the field, but to everyone with a passion and a heart for service. The organization aims to up fit its members through programs in and out of the university focused on strengthening their knowledge of this science and their character with Escolarian virtues.

DLSAU

De La Salle Araneta University Psychology Society

Ang Psychology Society ng De La Salle Araneta University o mas kilala bilang (Psy-Soc) ay ang natatanging organisasyong pang-Sikolohiyang kinikilala ng De La Salle Araneta University. Ito ay isang organisasyong pang-akademya at awtomatikong nagiging myembro nito ang bawat estudyante pagka-patala nila sa programang AB Psychology ng unibersidad. Ito ay naglalayong pag-isahin ang bawat mag-aaral ng Sikolohiya ng Unibersidad upang  mas lalong mapaunlad ang pagkatao at kaalaman ng bawat miyembro nito. Nilalayon din nitong maging sandigan at prumotekta sa karapatan ng bawat nasasakupan ng organisasyong ito.

Layunin rin ng Psychology Society, alinsunod sa Lasallian Ethical Values, na mas palawakin ang kaalaman ng bawat miyembro sa pamamagitan nang pakikisalamuha sa iba pang organisasyong pang-Sikolohiya sa labas ng Unibersidad at maka-ambag sa pananaliksik tungkol sa Sikolohiyang Pilipino upang mas makapag-serbisyo para sa Diyos at para sa bansa.

DLS Lipa

Psychology Society @ De La Salle Lipa 

A professional organization which believes that the psychological aspect of every individual should be nurtured for the progress of his whole being by fostering mental health and providing basic knowledge in the said field applied not only in the campus itself but also to the outside community through programs and activities that promote social welfare and interaction with the values of Lasallian teachings and traditions. It exists to produce competent students in the field from all levels of this institution. It is primarily inclined to empower participation of the studentry in service – oriented programs that encourage interest among concerned individuals of the Psychology field. This organization intended to update itself in the development of Psychology globally with a touch of excellence which be related in our daily routines.

DLSU-D

De La Salle University Dasmarinas Psychological Society

A recognized student organization of De La Salle University – Dasmariñas, primarily established to develop future Lasallian Psychologists, by providing opportunities for growth and advancement through activities that would further educate, hone, and mold students in the field of Psychology; guided by the Lasallian core values of faith, zeal, and communion. The society also aims to promote excellence; thoroughly equipping its members as capable helping professionals, in preparation for the challenges of the outside world.

psy3

De La Salle University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya

As an organization, SMS shall recognize the individuality of its members, but it will also seek to foster cooperation, unity and camaraderie that will lead to a synergy. This will greatly harness the potential of its member’s thereby, completing their development as well-rounded individuals.

As a psychological organization, SMS will establish the study of Psychology and its related discipline within and outside the walls of the University. It shall focuses on the development and advancement of Sikolohiyang Pilipino as a discipline. SMS believes that classroom learning is important, but more to that, it shall serve as a vehicle that will supplement these learning.

EAC-C

Emilio Aguinaldo College Cavite Psychology Society

EAC-C Psychology Society is a student organization that aims to produce competent graduates that are able to: exhibit profound comprehension of theories, principles, concepts, and skills in psychology and enabled to apply theoretical frameworks to their chosen area of professional practice; critically evaluate the established principles in psychology in pursuit of truth and high moral and correctly utilize the concept and principles to social issues that impact their lives and the lives of others in the local and global community; develop a sense of self as a Filipino through understanding of Filipino psyche which includes his beliefs, value system and culture, and endowed with a sense of appreciation for his cultural heritage; conduct research using knowledge and skills in psychology and communicate the results of such research to both specialists and non-specialists in national and international conferences.

Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology Industrial Psychology Student Association

Ang Asosasyon ng Mag-aaral ng Industrial Psychology (Industrial Psychology Student Association- IPSA) ay isang non-stock, non-profit, at non-secretary na organisasyon na ang mga miyembro ay mga mag-aaral ng Programang Bachelor of Science in Industrial Psychology sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology. Ang IPSA ay itinatag noong ikalawang linggo ng Pebrero 1991. Ito ay isang paaralan na batay sa kalikasan at naglalayong gamitin ang mga kolektibong pagsisikap ng mga mag-aaral patungo sa pag-unlad ng kolehiyo at ng instituto. At sa kasalukuyan, ang IPSA ay inatasang magsagawa ng mga aktibidad at kaganapan na nagtataguyod ng disiplina ng Psychology at Mental na kalusugan patungo sa mga miyembro nito. Ang IPSA ay nagsisikap na maging bahagi ng isang mas malaking larangan ng sikolohiya ng komunidad sa pamamagitan ng pakikisosyo at pakikilahok sa iba pang mga kaganapan sa interschool. Gayundin, sinusuportahan ng samahan ang delegasyon ng mga napiling mag-aaral na ang pag-aaral sa pananaliksik ay napakahusay at may-katuturan sa kontemporaryong lipunan.

Ang organisasyon ay aktibo sa paghahatid at pag-abot sa loob ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programang outreach at extension.

psy4

Far Eastern University Psychology Society

Is an academic organization in FEU under the Institute of Arts and Sciences which aims to provide Fortitude, Excellence and Uprightness among its uphold the rights of psychology major students and establish rapport among the students inside and outside the university. Moreover, it aims to enrich, inculcate and cultivate the values, capabilities, skills, and behavioural knowledge of every FEU Psychology major student. Furthermore, it also aims to make the organization productive and known inside and outside the university.

First Asia Institute of Technology and Humanities First Asia Institute Psychology Society

Ang First Asia Institute Psychology Society (FAIPS) ay ang opisyal na samahan ng mga mag-aaral sa Sikolohiya sa FAITH Colleges. Upang epektibong makamit ang mga nilalayon nito, ipinagkakadalubhasa ng FAIPS ang mga estudyante nito sa pananaliksik, internship, at mga programang tumutulong sa komunidad. Sinasanay sila sa mga siyentipikong pananaliksik tulad ng pagpresenta sa pambansang kumbensiyon, lokal na mga kumbensiyon, at mga pagtitipon at kompetisyong pang-akademiko. Pinangungunahan din ng mga estudyante ang pangangasiwa ng mga programang pangkomunidad. Ipinagpapatuloy ng organisasyon ang kanilang “Program for the Advancement and Growth of the Elderly (PAGE)” kung saan pinagtutuunan ng pansin ang biopsychosocial na kalagayan ng mga matatanda. Ipinagyayabong ang kamalayang pangmamamayan ng mga estudyante sa pamamagitan ng taunang selebrasyon ng Mental Health Awareness Month, Developmental Disabilities Day, at PWD Day. Ang programa para sa mga matatanda sa Bahay-Ampunan ay ipinagtibay rin upang maisakatuparan ang mahalagang pag-uugali ng pagiging mahabagin at pagtatalaga ng dedikasyon.

Ang FAIPS ay isang aktibong myembro ng Psychological Organization for the Promotion of Mental Health – Batangas Chapter. Ito rin ay naparangalan bilang Modelong Organisasyon para sa akademikong taon ng 2014-2015 at 2015-2016.

psy5

Holy Angel University Psychology Society

It is a college-based organization under the College of Arts, Sciences and Education. It is the official student organization of Psychology majors in HAU. The mission of the organization is to stimulate the interaction between students and professionals in order to help the students realize and achieve their future goals; to instil in every student the willingness to innovate and promote unity among members. Also, it is the mission of the organization to develop the individual holistically and dynamically, which includes his personality, character preferences, societal functioning traits and the righteous application of gained knowledge and learned morals.

LCBA

Laguna College of Business and Arts Psychology Society

Isa ang Psychology Society ng Laguna College of Business and Arts sa mga aktibong organisasyon sa nasabing institusyon na ang layunin ay mas gawing kasiya-siya at kapaki-pakinabang ang pagaaral ng Sikolohiya. Aktibo ang organisayon sa pagpapalaganap ng importansiya ng Sikolohiya sa buhay ng bawat isang Juan Dela Cruz. Naniniwala ang pamilya ng Psychology Society na darating ang panahon na ang lahat ng Pilipino ay may dunong na sa mga dapat at di dapat gawin upang maging malusog an gating kaisipan at personalidad dahil sa panahong ito, laganap na ang mga Sikolohista o iba pang propesyon sa ilalim ng Sikolohiya na sasagot at magbabahagi ng kanilang kaalaman sa mga taong nagugulumihanan sa mga isyung may kinalaman sa nasabing disiplina.

LCUPLa Consolacion University Philippines Psychology Society

The Psychology Society of La Consolacion University Philippines (LCUP) in Malolos, Bulacan, Philippines is an organization composed of Psychology students under the program of the College of Liberal Arts. It aims to widen the cognitive skills of its members as they discover various insights about Psychology as well as to promote physical, emotional, spiritual and social development. It also serves as an alliance to form camaraderie and unity among Psychology majors.

La Salle College Antipolo Psychological Society

Ang logo ng LSCA Psychological Society ay nakapaloob sa isang kalasag, simbulo ng pagiging matatag ng organisasyon sa anumang hamon. Ang tala naman sa bandang itaas ay sagisag na ang pundasyon ng organisasyon ay ang Lasalyanong pagpapahalaga. Mapapansing mayroong dalawang  depiksyon ng mukha ng tao ang logo ng Sikolohiya. Nangangahalugang hindi lamang isa ang perspektibo sa pagtalakay ng Sikolohiya, bagkus maraming aplikasyon at paraan.

LPU-B

Lyceum of the Philippines University-Batangas Psychology Association

The Psychology Association is a student organization composed of Psychology students in Lyceum of the Philippines University. It aims to promote individual’s physical, mental, emotional, social development and to encourage a high standard of scholastic value in their chosen field.

Lyceum of the Philippines University-Laguna Psychology Society

Ang sagisag ng LPU-L Psychology Society ay binubuo ng mga simbolo ng Sikolohiya, Kuwago at Apoy. Sumisimbolo ang kuwago sa malakas na pandinig, sa kapasidad ng organisasyon na makinig nang may malawak na pang-unawa upang ihayag ang kahalagahan ng Sikolohiya at gamit nito sa komunidad. Gayundin, ang mariing pagtuon ng pansin sa mga layunin nito na makatulong, at maging inspirasyon sa mga tao sa loob at labas ng unibersidad. Ang apoy naman ay sumisimbolo sa nag-aalab na pagnanais ng organisasyon na makagawa ng makabuluhang pagbabago sa kanilang disiplina sa pamamagitan ng mga gawain, pang-institusyon man ito o pang sosyo-sibiko.

MTC

Manila Tytana Colleges Psychology Society

The MTC Pscyhology Society was envisioned to develop the psychology students to become responsible in the attainment of the mission and goals of Manila Tytana College. More so, the society aims to establish the psychology department as a unit that is geared towards developing the maximum potential of the students in their field of specialization. The Psychology Society (Psych Soc), as a departmental group under Recognized Students’ Organizations, works cooperatively with Student Government. Its purpose is threefold: registration, promotion, and regulation of the psychology department. Psych Soc also works with newly-forming groups so that they may achieve an organized and efficient nucleus.

National College of Science and Technology Psychology Society

Ang NCST Psychology Society ay isa sa mga organisasyon sa National College of Science and Technology na binubuo ng mga estudyanteng nasa programang Batsilyer sa Agaham ng Sikolohiya, mga tagapagturo at tagapayo, at mga opisyal na nagbibigay ng mga iba’t ibang aktibidades at mga programa na akma sa kanilang kurso para sa kanilang mga kapwa nasa programa ng Sikolohiya. Ang organisasyong ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga makabagong programa na may iba’t ibang paksa na naaayon sa uso na ukol sa adbokasya para sa kahusayan sa larangan ng mga Sikolohikal at pang-pedagohikong agham.

Ang NCST Psychology Society ay naniniwala sa iba’t ibang kakayahan at nagsasanay ng pamumuno na may kakayahang tumugon sa mga programang may kaugnayan at kahalagahan sa kanilang kurso, at may mataas na pamantayan ng mga serbisyong pang-akademikong at hindi pang-akademikong mga programa.

Ang programang Batsilyer sa Agham ng Sikolohiya ay dinisenyo upang tulungan ang tao na obserbahan ang pag-uugali ng ibang tao sa pamamagitan ng pang-agham na pamamaraan, na nagbibigay daan sa pag-iisip ng tao at maunawaan ang kalaliman nito. Ang estudyante ay makakakuha ng kaalaman, kasangkapan at kasanayan na kinakailangan upang masuri at makagawa ng empirikal o mula sa obserbasyon na pananaliksik tungkol sa pag-uugali ng indibidwal at pangkat sa pamamagitan ng iba’t ibang mga sikolohikal na teorya at konsepto. Ang Batsilyer sa Agham ng Sikolohiya ay maaaring maghanda sa estudyante para sa isang pangkalahatang karera sa pagtuturo, pananaliksik, pagpapayo at human resource development at batas.

OC

Olivarez College Psyche Circle

Inspired by the mission-vision of the school, the organization intends to help students to formulate a personal interpretation of human behavior which is compatible with the Christian concept of personality supported by the experimental data of sound and scientific psychology.

With the solid academic foundation given by the institution, the organization also aims to:

 1. Provide students with basic and advanced knowledge of psychological theories, principles, and laws, to make them scientifically prepared in theory, research, and practice.
 2. Prepare students to become potential human resource assets in various settings.
 3. Produce young professionals who are conscious of Christian values and ethical requirements in the practice of the profession.
 4. Manifest healthy self-concept that promotes congenial interpersonal relationship in the profession.
 5. Equip the students with scientific discipline in the practice of Psychology that will develop their self-confidence in facing varied human realities, especially with people in distress.
 6. Encourage students to harness their skills and attitudes necessary for engaging in research.
 7. Establish clear understanding of human ideals and Filipino cultural and Christian values by translating sustainable professional practice into advocacy of social service.

OLFU QC

Our Lady of Fatima University Quezon City Psychological Society

Adhering to the vision of Our Lady of Fatima University, the Psychological Society aims to mold its individual members to become paradigms of good morale and academic excellence and of professional philosophy in the institution. It also aims to promote unity within the boundaries of the organization with an extent to the Fatima community as a whole; to apply the principles of psychology essential for growth and development of every member; to serve as a bridge between the student’s concern and the administration’s governing scope; to enhance the skills and talents of the members; to maximize their potentials as future professionals; to imbue a deep sense of leadership and responsibility towards the betterment of the studentry; to conduct programs which aim to provide academic and institutional orientation and personality development via the Guidance and Career Planning Center and other college-based groups; to expose the students to extra-curricular and intercampus activities and conferences for the public recognition of their alma-mater; to engage in larger psychological organizations and fortify its relationship with the latter; and to strengthen psychology as a profession and discipline through upholding this constitution guided by Our Lady of Fatima University.

Our Lady of Fatima University Valenzuela City Psychological Society

The OLFU Valenzuela City Psychological Society is an academic organization designed to help, lead and organize the Psychology students, as it grows through maturity. It mainly focuses on every student’s capabilities and needs, adhering to the university’s mission and vision, as it achieves the noble dictum, to improve man as man. This society emphasizes the importance of Psychology, not only inside the four sides of each classroom, but in the society as a whole.

Pamantasan ng Cabuyao Psychology Society 

Ang Psychology Society ng Pamantasan ng Cabuyao ay isang  organisasyon sa ilalim ng Dalubhasaan ng Sining at Agham na naglalayong kumatawan sa mga adhika at layon ng mga miyembro at kaapi ng organisasyon.  Nagnanais ang organisasyon na itaguyod at palaganapin ang propesyunal na kasanayan at kaalaman sa iba`t-ibang salik ng kursong Sikolohiya sa pamamagitan ng paghahanda at paghimok sa mga miyembro na makilahok at makialam sa mga isyung panlipunan. Ang oirganisasyon ay nagnanais na malinang at mapalago ang intelektwal, moral, ispiritwal, sosyal, at sikolohikal na aspeto ng indibidwal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gawain at pantas-aral na may kaugnayan sa Sikolohiya.

psy6

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Society

Is a bona fide student organization established in 1986, bound by to unite all Psychology students by providing activities geared towards the total development of its constituents, students of the college and the community. Thus, PsySoc PLM is no wonder a legacy of hard work and passionate service the fullness of life.

psy7

Philippine Normal University Psychological Society

Under the College of Arts and Sciences since it was founded on 1979, it is a bona fide student organization that implores the aiding of Almighty God in order to establish a government that shall embody the general welfare of students through exploring different horizons of experience in the field of Psychology, valuing Filipino characteristics and behaviours, developing multiple intelligences and equipping each major to become an agent of knowledge to the community with love, dedication and diligence.

psy8

Polytechnic University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Ay isang progresibong organisasyon nagsasanay ng mga dalub-isiping ating kinabukasan kung saan Malaya ang mga kasapi nitong matuto, lumago, makisama tumuklas at pawiin ang kanilang uhaw sa kaalaman. Ito ay pagpapalalim ng kaalaman ukol sa sarili, bayan, Diyos at Sikolohiya upang maging mas epektibong Dalub-isip sa kinabukasan na naglilingkod para sa bayan.

San Beda College Alabang Bedan Psychological Society

We envision the Psychology Department to be the leading centre and premier innovator in the education and development of psychological scientists in South Metro Manila. To facilitate the improvement of the quality of our program, we are committed to review our departmental goals and curriculum regularly and monitor advancement in pedagogical and curricular developments in Psychology.

Psychology Society of San Beda Unibersity

Psychology Society of San Beda College is the student professional organization of the Department of Psychology of the College of Arts and Sciences. It aims to develop the intellectual and psychological well-being of the Psychology majors through the realization of planned programs and activities, to mold young psychology students to be socially active and responsible individuals who are committed to the Christian formation of Filipino youth, to foster closer ties and acquire a true spirit of unity amongst the psychology students, faculty and the whole Bedan community, and to promote internal and external activities that will enhance the skills and talents of the members in preparation for their chosen fields in Psychology.

San Sebastian College-Recoletos Sebastianian Psychology Society

Ang Sebastinian Psychology Society, isang organisasyon sa Sikolohiya na bukod tanging kinikilala ng San Sebastian College-Recoletos, ay nagsusumikap magbigay serbisyo sa institusyon upang makapaglaan ng mga may sapat na kakayahan na maaaring makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon na nakapagtapos sa kursong Sikolohiya na kung saan magaling hindi lamang sa akademiko kundi mayroon ding mabuting pag-uugali. Ang organisasyon ay naglalayon na ang bawat miyembro nito ay malinang sa pamamagitan ng pagmamahal at karunungan, at higit sa lahat ay maging isang epektibo at produktibong Sebastino na tumutulong ng buong puso sa kanyang kapwa-Pilipino. Ito rin ay naniniwala na ang organisasyon ng San Sebastian ay naglalayon upang lumaban at masolusyunan ang anumang diskriminasyon paukol sa mental health.

San Pedro College of Business Administration Psychology Society

Ang Psychology Society ng San Pedro College of Business Administration ay isang pang-akademikong organisasyon na kinikilala bilang opisyal at pangunahing lipunan na kumakatawan sa Departamento ng Sikolohiya ng San Pedro College of Business Administration. Tungo sa rito, ang organisasyon ay tumatayo upang kumatawan sa palansak na hangarin ng lahat ng mag-aaral na sasapi sa talaan ng mga kasapi nito at magsisilbing instrumento sa pagbuo ng kagalingan ng kanyang mga miyembro sa pamamagitan paghubog ng kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga larangan tungo sa pagbuo ng magandang kinabukasan bilang marangal na propesyunal sa tulong ng pagsasagawa ng mga intra at inter iskolastikong gawain at kaganapan.

Southern Luzon State University Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

Ang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (SSP) ay isang organisasyong naglalayong magtatag ng isang samahang nagpapalaganap ng isang Sikolohiyang sumasailalim at umaangkop sa diwang sambayanang Pilipino at tumutugon sa pangangailangan at adhikain ng mamamayan. Ang organisasyon ay kasalukuyang Level 3 Accredited sa AB Psychology, nakadalo na sa iba’t-ibang aktibidades ng Tatsulok gaya ng Psynergy10, 11, at PAPJA, at nito lang nakaraang taon ay pormal nang binuksan para sa mga mag-aaral ang bagong Psych Building na mayroong espasyo para sa Experimental Room, Counseling Room, Testing Room, at Play Room na siyang malaking tulong sa bawat isang Sikolohista at sa mas medaling pagsulong ng Sikolohiya sa nasabing institusyon.

UDM

Universidad De Manila Psychological Society

Ang UDM- Psychological Society (dating kilala bilang Association of Student for the Advancement of Psychology “ASAP”) ay samahang ng mga mag aaral na may kursong sikolohiya sa Universidad de Manila. Ang logo ay binubuo ng letrang UDM-CAS na nakakasakop sa kursong sikolohiya, trident na logo ng sikolohiya na nilagyan ng merlion na simbolo ng UDM, kalasag at laso na sumisimbolo sa karunungan at karangalan.

psy10

University of the East Psychological Society

Since its creation in the mid-90s, the UE Psychological Society have expanded its members and fortified its student services. One among the services offered by the organization is through building tie-ups and linkages with outside school organization, wherein UEPS aims to outsource to be abreast in the demands of the field: and to be one of the pioneering institutions that will maintain and procreate psychology graduates at their best.

psy11

University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Ang UP Buklod-Isip ang natatanging pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na naniniwalang ang Sikolohiya, upang maging makabuluhan, ay kailangan nakabatay sa kasaysayan, kalagayan at mithiin ng sambayanang Pilipino at tumutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan, lalo na ng masang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga gawaing pang-akademiko na nakabatay sa Sikolohiyang Pilipino at mga proyektong nagsusulong ng pagkamulat sa lipunan, nakikiisa ang UP Buklod-Isip sa pagtamo ng isang tunay na malaya, mapagpalaya at mapagpabagong-isip na Sikolohiya.

Matapos ang 31 taon, tuloy pa rin ang UP Buklod-isip sa pagpapanatili ng isang kritikal na kasapiang hindi lamang magkakaibigan, ngunit nagkakaisa rin sa mga tunguhing pang-akademiko, paninindigan at adhikain.

UPHSH

University of Perpetual Help System Dalta-Calamba Psychological Society

Our PsychSoc Dalta Calamba was formed by the year the Calamba Branch of University of Perpetual Help was stablished from a very few members of fifty now were 160, as we believe in saying two heads are better that one, by our increasing number we can easily promote Psychology in our nation.

University of Perpetual Help System Dalta-Molino Psychological Society

Ang Psychological Society ng University of Perpetual Help System Dalta-Molino Campus ay naglalayon na maipakita o mailabas ang angking talino at talento ng mga estudyante kumukuha ng kursong Sikolihiya. Nakalagay sa sentro ng aming logo ang isang trident na sumisimbulo ng salitang Psychology. “restoring  vitality of life, refining personality, redefining beauty”.