Pagpapakilala sa Tatsulok

Tatsulok LogoAng Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang isulong at isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino.

Kasalukuyan itong may 43 kasaping organisasyong pang-mag-aaral:

 1. Adamson University Psychological Society
 2. Junior Psychologist Society of Arellano University
 3. Batangas State University-ARASOF Association of Psychology Students
 4. Batangas State University Main Campus I Psychology Students’ Society
 5. Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan
 6. Cavite State University-Imus Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya
 7. Cavite State University-Indang Psych Circle
 8. Centro Escolar University Psychological Society
 9. Colegio de San Juan de Letran Psychology Society
 10. Colegio de San Juan de Letran-Bataan Psychology Society
 11. De La Salle Araneta University Psychological Society
 12. De La Salle Lipa Psychological Society
 13. De La Salle University-Dasmariñas Psychological Society
 14. De La Salle University-Manila Samahan ng Mag-aaral sa Sikolohiya
 15. Emilio Aguinaldo College-Cavite Psychological Society
 16. Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology Industrial Psychology Student Association
 17. Far Eastern University Psychological Society
 18. First Asia Institute of Technology and Humanities First Asia Institute Psychology Society
 19. Holy Angel University Psychological Society
 20. Laguna College of Business and Arts Psychological Society
 21. La Consolacion University Philippines Psychological Society
 22. Lyceum of Alabang Pneuma Psychology Society
 23. Lyceum of the Philippines University-Batangas Psychological Society
 24. Lyceum of the Philippines University-Laguna Psychology Society
 25. Manila Tytana Colleges Psychological Society
 26. National College of Science and Technology Psychology Society
 27. Olivarez College Psyche Circle
 28. Our Lady of Fatima University-Quezon City Psychological Society
 29. Our Lady of Fatima University-Valenzuela City Psychological Society
 30. Pamantasan ng Cabuyao Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
 31. Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Society
 32. Philippine Normal University Psychological Society
 33. Polytechnic University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
 34. San Beda College Alabang Bedan Psychological Society
 35. San Beda University Psychological Society
 36. San Sebastian College-Recoletos Sebastianian Psychology Society
 37. Southern Luzon State University Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
 38. University of Caloocan City Behavioral Science Council
 39. Universidad de Manila Psychological Society
 40. University of Perpetual Help System DALTA-Calamba Psychological Society
 41. University of Perpetual Help System DALTA-Molino Psychological Society
 42. University of the East Psychological Society
 43. University of the Philippines Diliman Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Matatagpuan ang tanggapan ng organisasyon sa himpilan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa 4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City.  Maaaring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng e-mail na angtatsuloknewsletter@gmail.com.

Pamunuan (Akademikong Taon 2021-2022)

Mga Gawain ng Tatsulok

 • Oryentasyon: Tuwing buwan ng Setyembre ay nagsasagawa ng oryentasyon para sa mga organisasyong nais sumali ng TATSULOK. Dito inilalahad ang mga plataporma ng Tatsulok, tungkulin at pribilehiyo ng mga kasaping organisasyon ng TATSULOK at ang pamantayan sa deliberasyon ng mga aplikante.
 • Sandaluyan: Serye ng Diskusyon, Daluyan ng Kaalaman: Diskusyon ng mga napapanahong isyu sa Sikolohiyang Pilipino at paksang di natatalakay sa loob ng silid-aralan.
 • SP Primer: Isinasagawa tuwing buwan ng Setyembre. Layunin ng seminar na ito na magbigay kaalaman ukol sa Sikolohiyang Pilipino, na pangunahing isinusulong ng samahan, sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad.
 • PSYnergy: Kumperensyang inihahandog ng mga mag-aaral ng Sikolohiya na kasapi ng TATSULOK para sa mga kapwa mag-aaral ng Sikolohiya mula sa iba’t ibang kolehiyo at unibersidad. Ang dalawang araw na kumperensyang ito ay may layuning pagbuklurin ang mga mag-aaral sa pagpapalawig ng kaalaman hinggil sa Sikolohiya sa pamamagitan ng paglulunsad ng workshops at paper-sharing.

Pagpapakilala sa mga Kasaping Organisasyon

Adamson University Psychological Society

Ang Adamson University Psychological Society ay isang akademikong organisasyon para sa mga estudyante ng sikolohiya ng Unibersidad ng Adamson na naglalayong magbuklod ng isang komunidad sa diwa ng paggalang, pagtitiwala, at pagtulong sa kapwa na naaayon sa paraan at aral ng aming patron, San Vicente De Paul.

Nilalayon ng aming organisasyon na maging larawan sa gawa, isip, at diwa, bilang buhay na patunay ng pag-ibig ng Diyos, hustisya, at kapayapaan sa inspirasyon ng paraan at aral ni San Vicente de Paul at sa Vincentianong ideyal.

Misyon ng aming organisasyon na paunların at payabungin sa aming mga kasapi ang pag-unawa at pagintindi sa prinsipyo at kasanayan ng sikolohiya, pagbibigay oportunidad bilang pagsasanay sa pamumuno, at pagiging aktibong lupon sa usaping kabilang ang aksyon sa lipunan at sibika.

Bilang isang organisasyon, aming layunin na magbigay serbisyo sa aming mga kasapi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga aktibidad na pagyayamanin ang kanilang kaalaman sa kanilang larangan ng pagaaral. Layunin din ng aming organisasyon na makipag-kolaborasyon sa iba’t-ibang organisasyon sa labas at loob ng aming administrasyon. Kasama din sa aming layunin ang pagsanay ng sikolohiya sa patnubay ng Vincentianong pagpapahalaga, at ang responsibilidad na magbigay kaalaman sa aming mga kasapi sa mga pagbabago na maaaring maganap sa larangan ng sikolohiya.

Batangas State University Psychology Students’ Society 

Ang Batangas State University Psychology Students’ Society ay isang pang-kolehiyong organisasyon na naglalayong tumugon sa mga interes ng mga magaaral ng Sikolohiya at palawigin ang pagkakaisa, pagkakabuklod at paglago ng mga miyebro nito. Nilalayon rin ng organisasyon na mabigyan ng mga pagkakataon ang mga magaaral ng Sikolohiya na paunlarin ang kanilang mga kakayahan at kaalaman tungko sa isang produktibo, epektibo at lubos na mahusay na mga mag-aaral.

Batangas State University – ARASOF Nasugbu Campus Association of Psychology Students

Ang Batangas State University – ARASOF Nasugbu Campus Association of Psychology Students ay isang organisasyong nabibilang sa Kolehiyo ng Sining at Agham ng Batangas State University – ARASOF, kung saang ang mga opisyal ng organisasyon at mga mag-aaral ng Sikolohiya ay tulong-tulong sa pag-oorganisa ng mga aktibidad na nakakatulong sa paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng mga estudyante sa larangan ng Sikolohiya, at maturuan ang mga mag-aaral na maging responsableng mamamayan at lider ng komunidad.

Naniniwala ang APS na ang pag-unawa sa kapwa ay nakakatulong sa pagbuo ng mapayapa at maayos na kapaligiran sa unibersidad. Nilalayon din ng organisasyong ito na makadebelop ng mga mag-aaral na magagaling sa pag-aaral at handang magtulungan sa pagbibigay ng serbisyo para sa nasabing organisasyon, tumutulong sa paghulma ng mga mag-aaral ng Sikolohiya sa na maging impluwensyal na siyang magsasala sa mabisang pagbabago ng komunidad, suportahan ang mga plano, aktibidad at proyekto ng APS na nagsisilbing pundasyon ng organisasyong ito, at maki-isa sa pagsasakatuparan ng mga polisiya, batas at regulasyon ng pambansang pamantasang kinabibilangan nito, lalo na sa pagsusuot ng tamang uniporme at pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng unibersidad.

Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan

Ang Bulacan State University Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohikal na Kamalayan ay isang malayang organisasyon na pinapamunuan ng mga estudyante ng Sikolohiya mula sa Bulacan State University. Nag lalayong gumawa ng programang mag-aangat at magpapaunlad sa mga mag-aaral at gawaing makapagpapatibay at makakapagpanatili sa pagkakaisa ng kabuuang hangarin ng mga mag-aaral ng Sikolohiya. Maitaguyod ang kapakanan ng mga mag-aaral ng Sikolohiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga kaalaman at pagpapalawak sa kanilang pananaw ukol sa pag aaral ng Sikolohiya.  Makatulong na maibahagi sa iba ang kahalagahan at aplikasyon ng Sikolohiya hindi lamang sa loob ng paaralan kundi pati sa pang araw-araw na buhay.

Cavite State University – Imus Campus Samahan ng mga Mag-aaral ng Sikolohiya

Itinatag bilang isa akademikong organisasyon sa Cavite State University–Imus Campus noong 2009, ang Samahan ng mga Mag-aaral ng Sikolohiya ay isang demokratiko at opisyal na organisasyon ng mga mag-aaral sa kursong BS Psychology. Ito ay nilikha pamamagitan ng mga patakaran at mga layunin ng pagtataguyod ng mga kapakanan ng mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay, seminar at mga gawain na magtataguyod mental, pisikal, emosyonal, sosyal na pag-unlad ng mga miyembro. Sa kasalukuyan AY 2019, ang organisasyon ay may humigit-kumulang sa 400+ na mga miyembro.  Ang mga kasapi nito ay aktibong dumadalo sa mga seminar ng ibinibigay at inihahanda ng mga publiko o pribadong institusyon na tumutulong sa pagtataguyod, pagmumulat at pagpapa-unlad ng Sikolohiya sa bansa.  Karamihan ng mga kasapi ng samahan ay naging mga interns sa Cavite Center for Mental Health, Maguad Psychological Clinic, Chosen Children Village Foundation Inc., at iba pang institusyon sa Cavite.

Cavite State University- Main Campus Psychology Circle

Ang Psychology Circle ng Cavite State University (Don Severino De Las Alas Campus) ay nagtataguyod ng kahusayang pang-akademiko sa larangan ng Agham sa Pang-asal at Lipunan, upang pagyamanin ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro, at mag-ambag sa pagsulong ng Kolehiyo sa pamamagitan ng mas malalim at malawak na pagpapahalaga at aplikasyon ng mga prinsipyong Sikolohikal.

Ang mga layunin ng samahan ay:

 1. Upang matulungan na magamit at mapaunlad ang interes ng mag-aaral sa mga larangan na kaugnay sa Sikolohiya.
 2. Upang mailantad ang mga mag-aaral sa aktwal na paglalapat ng mga konsepto ng Sikolohikal, teorya at prinsipyo sa pang-araw-araw na pamumuhay.
 3. Upang maitaguyod ang pag-unlad ng edukasyon sa larangan ng Agham na Pang-asal at Panlipunan.
 4. Upang mapahusay ang kamalayan tungkol sa makatotohanang impormasyon ng mga kasapi na kaugnay sa mga gawi, kilos at mga problema.
 5. Upang mabuo ang pagpapahayag ng sarili, pagpapahalaga sa sarili, kakayahan sa pangangatwiran at mga kakayahan sa pag-iisip ng mga mag-aaral sa Sikolohiya.
 6. Upang mapalaganap ang mga bagong kalakaran at pag-aaral sa larangan ng Sikolohiya.

Centro Escolar University Psychology Society

Ang Centro Escolar University Psychology Society ay isang organisasyon para sa mga mag-aaral ng Centro Escolar University na kumukuha ng kursong Sikolohiya. Ang layunin ng organisasyon na ito ay mabigyan ng magandang samahan at aktibidades ang mga miyembro na nakapaloob dito upang mas maintindihan ang Larangan ng Sikolohiya. Ito ay sa pamamagitan ng pagpupulong, palihan, at pag boluntaryo sa mga programang nagbibigay ng tulong at pagpapamalas ng talento at abilidad ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng Psych-Quiz bee, paligsahan at iba pang pagtitipon-tipon. Bukas din ang CEU Psychology Society para sa lahat ng tao na may interes sa Larangan ng Sikolohiya. Kinakatawan ng CEU Psychology Society ang Centro Escolar University sa mga pambansang pagtitipon-tipon, kompetisyon at kombensyon ng Sikolohiya para sa mga mag-aaral na nasa unang taon palang sa Larangan ng Sikolohiya.

Colegio de San Juan de Letran Psychology Society

Ang Letran Psychology Society ay ang pangunahing organisasyon ng programa sa Sikolohiya ng Colegio de San Juan de Letran na nagnanais na payabungin ang dinamikong pag-iisip ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtaguyod ng holistikong pagpapaunlad na siyang magbibigay ng daan upang taglayin ang tunay na diwa ng pagiging Kabalyero.

Colegio de San Juan de Letran – Bataan Society of Psychology Students

Ang Society of Psychology Students (SPS) ay ang nag-iisang organisasyong pang-akademiko ng mga estudyante sa ilalim ng programang Sikolohiya ng Colegio de San Juan de Letran – Bataan. Ang organisaasyong ito rin ay may layuning makatulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino sa kalusugang pangkaisipan. Layunin din ng SPS ang makatulong sa pag-hubog at/o pagbuo sa pagkatao ng mga miyembro nito.

De La Salle Araneta University Psychological Society

Ang mga mag-aaral mula sa DLSAU na kumukuha ng kursong Sikolohiya ay naglalayong mapagbigkis ang mga estudyante sa isang organisasyon na magtataguyod ng kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pagbahagi ng husay sa pag-aaral ng Sikolohiya, maipalaganap ang espirituwal, kultural, sosyal, at sikolohikal na antas ng kagalingan. Ang mga miyembro ay hindi lamang maisabuhay ang mga natutuhan sa loob ng Unibersidad, kung hindi ay ma-ugnay pa sa kapwa sa pamamagitan ng iba’t ibang aktibidad; ibininabahagi namin ang mga tradisyon at mga itinuturo ni Don Salvador Z. Araneta na magbubuo ng magandang samahan sa larangan ng Sikolohiya.

De La Salle University – Dasmariñas Psychological Society

Nilalayon ng De La Salle University – Dasmariñas Psychological Society (DPS) na turuan ang mga Lasalyanong nagtapos ng kursong Sikolohiya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataon para sa karagdagang paglago at pagsulong, sa kapwa mga aktibidad na pang-akademiko at hindi pangakademiko, na magpapasigla sa mga kasapi nito na gamitin ang kanilang nakuhang kaalaman; at paganahin silang palalimin ang kanilang pag-unawa sa larangan ng Sikolohiya. Nilalayon din ng lipunan na ang mga kasapi nito ay maging kagamitan sa teknolohikal, intelektwal, emosyonal, at espiritwal sa paghahanda sa kanila bilang “Mga Katulong ng Tao”, habang kinakaharap ang mga hamon ng mundo.

Nakikita namin nang maayos na lubos na may kakayahan ang mga Lasalyanong magtatapos sa kursong Sikolohiya na nakatuon na maglingkod sa Diyos at sa ating bansa, mahusay sa anumang larangan, at sa lahat ng aspeto ng buhay. Determinadong magtagumpay, sila ay binibigyan ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang mga hamon, na gumagawa ng kanilang mga marka sa lokal at pandaigdigang kumpetisyon at patnubayan ang bansa sa mga landas ng pagkilala sa buong mundo.

Emilio Aguinaldo College-Cavite Psychological Society

First Asia Institute of Technology and Humanities First Asia Institute Psychology Society

Ang FAITH Psychology Society (FAIPS) ay ang opisyal na samahan ng mga mag-aaral sa Departamento ng Sikolohiya sa First Asia Institute of Technology and Humanities (FAITH Colleges). Bilang isang organisasyon na nagawaran ng mga titulong Most Active Student Organization at Model Organization mula sa Office of Student Life and Student Services ng aming institusyon, layunin ng aming samahan ang magbigay ng holistikong pag-unlad sa aming mga kasapi sa pamamagitan ng mga programang hindi lamang lilinang sa kanilang kakayahang propesyonal, bagkus ay magpapaunlad rin sa kanilang mga kakayahan sa pamumuno, pakikisama, at pakikipagkapwa-tao. Sa kasalukuyan, aktibo ang samahan sa mga programang naglalayong magbigay kaliwanagan sa mga isyung may kinalaman sa kalusugang mental at pag-unlad ng komunidad sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga mental health webinars at community extension programs.

Holy Angel University Psychology Society

Ang Holy Angel University Psychology Society o HAU Psychology Society ang opisyal na organisasyon ng Departamento ng Sikolohiya mula sa School of Arts and Sciences sa Holy Angel University. Ito ay kinapapalooban ng lahat ng mag-aaral ng sikolohiya na syang pinamumunuan ng mga piling pinuno mag-aaral na kumakatawan sa kabuuan ng estudyante sa harap ng administrasyon ng paaralan. Layunin nitong itaguyod ang sikolohiya bilang propesyon sa pamamagitan ng pagkampanya sa iba’t-ibang adbokasiya nito; maging ugnayan sa pagitan ng mga alumni at undergraduate sa paraan ng kolaborasyon; itaguyod ang kahusayan sa akademya sa pamamagitan ng mga seminar/workshops, trainings and academic forum; tulungan ang mga mag-aaral sa pang-akademiko at co-curricular na pangangailangan; at, itanim at itaguyod ang kaisipan at konseptong kamalayan sa lipunan sa mga miyembro nito.

La Consolacion University Philippines Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya

Nilalayon ng Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya ng La Consolacion University Philippines (LCUP) na mapalawak ang abilidad pang-kognitibo ng bawat kasapi nito sa pamamagitan ng pag diskubre sa iba’t ibang pananaw patungkol sa Sikolohiya kabilang ang pagtataguyod sa pisikal, emosyonal, espiritwal, at panlipunang pag-unlad ng mga miyembro nito. Minimithi ng Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya ng La Consolacion University Philippines (LCUP) na maging isang organisasyon na makatutulong sa pag- unlad pang-holistik ng bawat miyembrong kasapi at pukawin ang loob ng bawat miyembro na maituloy ang kanilang dedikasyon sa larangan ng Sikolohiya.

Laguna College of Business and Arts Psychology Society

Ang Psychology Society ng Laguna College of Business and Arts, sa ilalim ng Departamento ng Agham at Sining ay isa sa mga aktibong organisasyon sa nasabing institusyon na mayroong layunin na linangin ang bawat mag-aaral ng Sikolohiya na maging aktibo sa pagpapalaganap ng aral at disiplinang Silokohikal. Gilas, galing, malasakit, talinong, at puso para sa sarili at para sa kapwa. Binubuo ng mga mag-aaral na may adhikaing maging dalubhasa sa paglinang ng kabuuang aspeto ng isang indibidwal: intelektwal, moral, ispiritwal, sosyal, at sikolohikal na alinsunod sa adhikain at misyon ng Sintang Paaralan, Laguna College of Business and Arts. Tapat sa sinumpaang tungkulin na maging kapaki-pakinabang para sa kapakanan ng bawat Juan Dela Cruz at ng Inang Bayan.

Lyceum of Alabang Pneuma Psychology Society

Lyceum of the Philippines University – Batangas Psychology Association

Ang Lyceum of the Philippines University – Batangas Psychology Association ay samahan ng mga sikolohiyang mag-aaral sa pamantasan na naglalayong itaguyod and kaunlarang pang pisikal, emosyonal, intelektwal at sosyal ng bawat indibidwal at himukin ang mga ito na makamit ang mataas na pamantayan ng iskolarikong kahalagahaan sa kanilang napiling disiplina.

Lyceum of the Philippines University-Laguna Psychology Society

Ang LPU-Laguna Psychology Society (Kalipunang Sikolohiya ng LPU-Laguna) ay isang pang-akademikong co-kurikular na organisasyon sa Lyceum of the Philippines University-Laguna na binububuo ng lahat ng mga pangunahing mag-aaral ng Sikolohiya rito. Pangunahing nilalayon ng samahang ito ang makapagbigay-kamalayan patungkol sa kalusugang pang-mentalidad ng mga indibidwal sa pamamagitan ng pagbigay ng at pagdalo sa iba’t ibang mga pantas-aral. Alinsunod dito, nilalayon din nitong mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng bukas-loob na paglilingkod sa kanilang mga pangangailangang pang-mentalidad na kalusugan at pang-komunidad na suporta sa pamamagitan ng iba’t ibang mga aktibidad.

Manila Tytana Colleges Psychology Society

Ang Manila Tytana Colleges Psychology Society ay nais na paunlarin ang mga mag-aaral ng sikolohiya upang maging responsable sa pagkamit ng misyon at mga layunin ng Manila Tytana College. Higit pa rito, nilalayon ng organisayon na maitaguyod ang departamento ng sikolohiya bilang isang yunit na nakatuon patungo sa pagbuo ng potensyal ng mga mag-aaral sa kanilang larangan ng pag kadalubhasa. Ang Psychology Society (Psych Soc), bilang isang kagawaran ng departamento sa ilalim ng Mga Kinikilala na Mga Organisasyon ng Mga Mag-aaral, ay nakikipagtulungan sa Pamamahala ng Mag-aaral. Ang layunin ng organisayon: pagpaparehistro, promosyon, at regulasyon ng departamento ng sikolohiya. Gumagawa rin ang Psych Soc ng mga bagong bumubuo ng mga pangkat upang makamit nila ang isang maayos at mahusay na grupo.

National College of Science and Technology Psychology Society

Ang National College of Science and Technology Psychology Society ay pinangungunahan ng tagapayo at mga nahalal na opisyales na kumikilos at nag-aayos ng mga aktibidades para sa lahat ng miyembro. Pinapanatili ng organisasyong ito ang kaayusan ng mga pasilidad at kasangkapan sa paaralan na sakop ng Sikolohiya. Ito ay naglalayon na linangin ang talino at kakayahan ng mga mag-aaral at bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro na makilahok sa mga gawain sa labas ng paaralan na may kinalaman sa nasabing paksa. Sa pamamagitan nito ay mahuhubog ang kumpyansa at pagpapahalaga sa sarili ng mga mag-aaral upang maibahagi sa iba pang magiging miyembro ang kanilang natutunan.

Olivarez College Psyche Circle

Ang Olivarez College Psyche Circle ay itinatag sa taong 1986 at nagging opisyal na organisasyon ng mga mag-aaral ng sikolohiya na naglalayon na mapag-ibayo ang kasanayan at kagalingan ng mga mag-aaral sa institusyon. Patuloy itong lumalahok sa ibat’-ibang mga programa sa loob man o sa labas ng paaralan. Kasama rito ang pagiging kasapi ng TATSULOK-Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino sa pamunuan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP).

Our Lady of Fatima University-Quezon City Psychological Society

Our Lady of Fatima University-Valenzuela City Psychological Society

Pamantasan ng Cabuyao Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

Ang Pamantasan ng Cabuyao Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PNC-SAISIP) ay samahang kaisa sa pagpapaunlad ng Sikolohiyang Pilipino bilang agham at kilusang may kabuluhan para sa ating lipunang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Layunin ng PNC-SAISIP ang ipakilala, ipalaganap, at payabungin ang Sikolohiyang Pilipino sa mga mag-aaral ng Sikolohiya bilang isang agham na makabuluhan para sa pag-aaral sa mga karanasan, kultura at paniniwalang Pilipino at bilang isang kilusang tatalima at susuri sa mga pangangailangan at interes ng sambayang Pilipino.

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Society

Ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Psychological Societ ay isang organisasyon na binubuo ng mga mag-aaral na naglalayong maging dalubhasa sa disiplina ng Sikolohiya sa pamamagitan ng pag-aaral ng batsilyer ng agham sa Sikolohiya. Ito ay itinatag noong 1986 sa pagnanais na magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng kasapi nito.

Ang PLM PsySoc ay may tatlong (3) layunin. Una, mapanatili ang pagtutulungan ng lahat ng mag-aaral sa Sikolohiya:  mapa-akademiko, panlipunan, at pangkultural. Pangalawa, magtatag ng isang samahan ng mga mag-aaral na magiging sentro o gabay sa pagpapalawig ng kaalaman. At panghuli, mapasigla at mapalalim ang kamalayang panlipunan ukol sa mga tungkulin, gawain, o mga proyekto na naglalayong maisulong ang Sikolohiya.

Ang bisyon ng samahan ay ang pagiging sentro ng kahusayan na magdudulot ng pagkakaisa at kapakinabangan ng mga magiging propesyonal sa larangan ng Sikolohiya. Katuwang nito ay ang misyon na mapagbuklod ang mga mag-aaral ng Sikolohiya sa pagkakaroon ng iisang mithiing makamit at mapanatili ang malalim na pang-unawa sa Sikolohiya sa pamamagitan ng masigla at epektibong pakikipag-ugnay upang makabuo ng mga maaasahang dalubhasa sa disiplina ng Sikolohiya.

Philippine Normal University Psychology and Counseling Society

Ang Philippine Normal University Psychology and Counseling Society (PNU-PCS) o dating kilala bilang PNU Psychological Society, ay isang samahan na naglalayon na lumikha ng isang pamayanan na binubuo ng mga sikolohista at mga mag-aaral ng Pagpatnubay at Pagpapayo na naghahangad na payabungin ang kaalaman ng mga kasapi nito. Sinasanay at pinatatalas ng organisasyon ang mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon para sa kaunlaran at pag-unlad sa pamamagitan ng mga aktibidad na magbibigay oppurtinadad sa mga mag-aaral na ipahayag kung ano ang kanilang natutunan at palawakin ang kanilang pag-unawa at kaalaman sa Sikolohiya.

Polytechnic University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Ang Polytechnic University of the Philippines Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino ay isang pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral na naglalapat ng mga kaalaman sa oryentasyon ng Sikolohiyang Pilipino sa interdisiplinasyong pamamaraan. May layuning mapukaw ang bawat mag-aaral at pag-ibayuhin ang kasalukuyang kaalaman para sa praktika ng Sikolohiyang Pilipino. Nangangarap ang PUP-BSP na mapanatili ang diwa at mapaunlad, maisulong, maipalaganap, at maisabuhay ang Sikolohiyang malaya at mapagpalaya.

San Beda College Alabang Bedan Psychological Society

Ang San Beda College Alabang Bedan Psychological Society ay ang opisyal na co-kurikular organisasyon ng San Beda College Alabang na ipinagmamalaking tinatag simula noong 1996. Ang Departamento ng Sikolohiya ay lubos na nakatuon sa pagbigay ng dinamikong kapaligiran ng pag-aaral habang nagtataguyod ng oryentasyon at asal ni San Benedicto.

San Beda University Psychological Society

Ang San Beda University Psychological Society ay naglalayong hubugin ang intelektuwal at sikolohikal na kabutihan ng mga mag-aaral mula sa kursong sikolohiya sa paraan ng paglalatag ng mga aktibidades at mga programa. Nilalayon ring hubugin ng organisasyon ang mga mag-aaral sa kursong sikolohiya na maging aktibo at responsible sa mga sosyal na aktibidades at buong pusong isinasabuhay ang pagkakristiyano bilang isang mamamayang Pilipino. Dagdag, Inaasahan rin ang pagkakaisa sa bawat indibidwal, kapwa mag-aaral, mga guro at ang buong komunidad ng San Beda at nilalayong maitaguyod ang mga aktibidades sa loob at labas ng paaral na makatutulong sa paghubog at paghasa ng mga kakayanahan at talent ng bawat mag-aaral sa sikolohiya bilang preperasyon sa anumang larangang kanilang tatahakin sa mga susunod pang taon.

Southern Luzon State University Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

Ang Southern Luzon State University Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (SSP) na dating Psychological Society ang kauna-unahang organisasyon ng mga mag-aaral ng programa ng Bachelor of Arts in Psychology sa Southern Luzon State University. Itinatag ito noong taong 1989 kasama si Bb. Loida Talambayan bilang pangulo nito. Kaugnay sa aktibong paglahok ng mga guro at mag-aaral sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nakikiayon ito sa layunin na paunlarin ang ating lipunan.

Universidad de Manila Psychological Society

Ang Universidad de Manila Psychological Society (dating kilala bilang Association of Student for the Advancement of Psychology “ASAP”) ay samahang ng mga mag aaral na may kursong sikolohiya sa Universidad de Manila. Ang logo ay binubuo ng letrang UDM-CAS na nakakasakop sa kursong sikolohiya, trident na logo ng sikolohiya na nilagyan ng merlion na simbolo ng UDM, kalasag at laso na sumisimbolo sa karunungan at karangalan.

University of Caloocan Behavioral Science Council

Ang Behavioral Science Council ay parte ng Departamento ng Sikolohiya at Agham Pangkaasalan ng University of Caloocan City. Ang organisasyon ay nabuo noong 2017. Ang pangunahing layunin nito ay ipalaganap ang disiplina at pagkakaisa sa mga mag-aaral ng Agham Pangkaasalan at gayundin sa lahat. Ang organisasyon ay binubuo ng labing-walong opisyales, mula Presidente hanggang Research Director.

University of Perpetual Help System DALTA-Calamba Psychological Society

Ang University of Perpetual Help System DALTA-Calamba Psychological Society ay isang lehitimong organisasyon sa kampus ng UPHSD Calamba. Ito ay nabuo mula noong naitatag ang kampus ng Calamba ng University of Perpetual Help System na binubuo lamang ng kaunting kasapi ngunit ngayon ay halos 200 na ang miyembro at patuloy pang dumarami. Bilang naniniwala sa kasabihang “two heads are better than one”, sa pamamagitan ng pagdami ng kasapi ng organisasyon ay mas mapapadali ang pagtataguyod ng sikolohiya sa aming lokal na probinsya.

University of Perpetual Help System DALTA-Molino Psychological Society

University of the East Psychological Society

Ang University of the East Psychological Society ay inorganisa upang isagawa ang iba’t ibang aktibidad tungo sa pagtataguyod ng mga pangkalahatang layunin ng Sikolohiya ayon sa pananaw nito sa Saligang Batas at sa Pamamagitan ng Batas.

Ang UEPS ay may logo na sumasagisag sa pagkakakilanlan ng mga miyembro sa Unibersidad bilang isang mandirigma – mga indibidwal na nagtitiyaga at patuloy na nakikibaka laban sa mga seguro kakaiba. Sa konteksto ng sikolohiya, isinasagisag nito ang lakas ng isipan at paggamit ng mga teorya at pagkatuto sa disiplina upang magkaroon ng wastong pag-uugali, katangian at pinahahalagahan tungo sa katuparan ng misyon at pangitain ng organisasyon.

University of the Philippines Diliman Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

Ang University of the Philippines Diliman Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino o UP BUKLOD-ISIP ay isang pang-akademikong organisasyon ng mga mag-aaral ng sikolohiya. Pangunahin sa mga isinusulong nitong samahan ay ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino (SP), isang sikolohiyang sumasalamin sa diwa ng sambayanang Pilipino, at tumutugon sa mga pangangailangan at adhikain nito; isang sikolohiyang malaya, mapagpalaya, at mapagpabagong-isip.