Pamunuan

Lupon ng mga Kadiwa (Board of Trustees) 2020-2021

Pangulo Jose Antonio R. Clemente (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)

Pangalawang Pangulo Darren E. Dumaop (Pamantasang De La Salle)

Kalihim Danielle P. Ochoa (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)

Ingat-Yaman Michael David Tan Lopez (Unibersidad ng Santo Tomas)

Mga Kasapi

Hadji A. Balajadia (Pamantasang Ateneo de Davao)

Henmar C. Cardiño (Unibersidad ng Santo Tomas)

Carl O. Dellomos (Pamantasang Normal ng Pilipinas)

Ricardo C. Clores (Pamantasang De La Salle-Dasmariñas)

Roberto E. Javier, Jr. (Pamantasang De La Salle)

Argel B. Masanda (Central Luzon State University)

Florabel S. Suarez (Central Philippine University)

Homer J. Yabut (Pamantasang De La Salle)

Ex-Officio Jay A. Yacat (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)

Sekretaryat Kenneth Carlo L. Rives & Maristela F. Talampas

Pangulong Tagapagtatag Virgilio G. Enriquez + (Ama ng Sikolohiyang Pilipino)

Mula sa kaliwa: 1-Balajadia, Clores, Javier, Clemente, Ochoa, Yacat, Dellomos; 2-Silfa C. Napicol (Pamantasang De La Salle-Dasmariñas, dating Kadiwa), Suarez, Masanda, Dumaop, Rives; 3-Adonis L. Elumbre (Unibersidad ng Pilipinas Baguio, dating Kadiwa), Lopez,  Howell B. Calma (Angeles University Foundation, dating Kadiwa), Cardiño, Talampas; wala sa larawan-Yabut