Pagsapi

Klasipikasyon ng mga Kasapi

  • Estudyante: Mga kasaping kasalukuyang nag-aaral sa isang di-gradwadong kurso
  • Propesyonal: Mga kasaping nag-aaral sa isang gradwadong kurso; o mga propesyonal
  • Panghabambuhay: Mga dati nang kasapi na kinikilala ang natatanging kontribusyon sa PSSP. May pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pamamagitan ng angkop na seremonya.

Klasipikasyon ng mga Kasapi 2

Para maging kasapi, bisitahin ang online membership form para sa iba pang detalye.