Francis Simonh M. Bries Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Armando E. Chiong III Kolehiyo ng Medisina University of the Philippines (UP), Manila Eloisa Anne J. Calleja Kolehiyo ng Medisina San Beda University Alma P. …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] “Ang Gusto Ko Lamang sa Buhay ay…” Paunang Pagbuo at Pagsusuri ng Isang Imbentaryo ng mga Motibasyon ng mga Filipino Read more »

Grazianne-Geneve V. Mendoza & Christie P. Sio Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Sa loob ng mahabang panahon, ang mga metodong pampananaliksik na ginagamit sa Sikolohiyang Pilipino (SP) ay hango sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Experience Sampling Method sa Konteksto ng Sikolohiyang Pilipino Read more »

Ang DIWA ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan …

DIWA Tomo 6 Read more »

Nephtaly Joel B. BotorKolehiyo ng Ekolohiyang PantaoUniversity of the Philippines (UP), Los Baños, Laguna Jaclyn Marie L. CauyanKolehiyo ng EdukasyonUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abigail P. Del PuertoBalik Kalipay Center for Psychosocial Response, Inc. Abstrak Sa pamamatnubay …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Kuwentong Katatagan at Pagbangon: Danas at Pakahulugan sa Disaster at Family Resilience ng Ilang Disaster Survivors sa Albay Read more »

Charmaine P. Galano Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Ang kagandahang-loob ay nauna nang tinukoy ni Virgilio Enriquez (1992) bilang isang pagpapahalagang tulay ng sarili at lipunan o “linking socio-personal value.”  Ito ay may …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Ang Loob at Pakikipagkapwa sa Kagandahang-Loob: Pagsusuri sa Pagpapakahulugan at mga Pagpapahalaga ng Kabataan Read more »

Raphael D. Rodriguez Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Ang smart-shaming (SS) ay isang kilos na naobserbahan sa social media partikular na sa Facebook.  Sa kasalukuyan, wala pang pag-aaral na naisasagawa tungkol dito at …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] E, di Ikaw na ang Matalino! Isang Pagsusuri sa Penomenon ng Smart-Shaming sa mga Pilipinong Gumagamit ng Facebook Read more »

Jose Antonio R. Clemente, Ph.D. Department of Psychology University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Adrianne John R. Galang at Alessandra T. Arpon Department of Psychology De La Salle University, Manila[1] Abstrak Paano nga ba naiiba ang isang taong …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Sino ang May Hiya at Sino naman ang Wala? Paunang Pagtitibay sa Panukat ng Hiya Bilang Isang Pagpapahalaga Read more »

Ang DIWA ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan …

DIWA Tomo 5 Read more »

Roberto E. Javier Jr., Ph.D. Departamento ng Sikolohiya De La Salle University, Manila Abstrak Sa 2015 sarbey na isinagawa sa may 218 estudyanteng nasa unibersidad at mga nasa antas panggradwado, sininop ang ugnayan, unawa, at ugali na meron sa utang …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Parang Pag-ibig, Ibinibigay Nang Walang Kapalit! Utang na Loob – Ugnayan, Unawa, at Ugali Read more »

Atoy M. Navarro Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University (TU), Rangsit, Thailand Alwin C. Aguirre, Ph.D. Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Tampok sa ikalimang tomo ng DIWA E-Journal ng …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Mga Pagpapahalaga at Sikolohiyang Pilipino Read more »