Diwa Tomo 8

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Katatagan at Katibayan sa Pagsukat sa Sikolohiya:
Isang Pag-aaral sa Kalakaran ng Pagbuo at Paggamit ng mga Panukat na Sikolohikal

Kathlyn T. Caragay
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City

Paningkamot-Paninguha: Buhay Mag-aaral sa Isang Virtual na Klasrum sa Gitna ng Pandemyang COVID-19
Erwin R. Bucjan, PhD at Mardie E. Bucjan, PhD
Departamento ng mga Wika
North Eastern Mindanao State University, Tandag City, Surigao del Sur

Sampung Taon na ang Nakalilipas…
Isang Naratibong Pagsusuri sa Danas at Alaala ng mga Marikeño
sa Panahon ng Kalamidad Dulot ng Bagyong Ondoy (2009)

Axle Christien J. Tugano
Dibisyon ng Kasaysayan
University of the Philippines (UP), Los Baños, Laguna

Talâ ukol sa mga Kontribyutor