Jay A. Yacat Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City[1] Abstrak Sa pag-aaral na ito, siniyasat ang epekto ng paglabag sa mga Pilipinong pagpapahalaga o values sa balangkas ni Virgilio Enriquez (1990) tulad ng pakikipagkapwa-tao (core) …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Walang Pakisama o Walang Kapwa-Tao?: Isang Sikolohikal na Pagsusuri sa Tindi ng Paglabag at Ugnayan sa Relasyong Panlipunan Read more »

Maria Guadalupe C. Salanga, Ph.D. at Homer J. Yabut, Ph.D. Departamento ng Sikolohiya De La Salle University, Manila Abstrak Isa ang pakikisama sa mga paayong paimbabaw na pagpapahalaga (accomodative surface value) kasama ng hiya at utang na loob (Enriquez 1992).  …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Ang Pangkaraniwang Pagpapakahulugan at Behavioral na Manipestasyon ng Pakikisama Read more »

Homer J. Yabut, Ph.D. at Katrina Fernando-Resurreccion Departamento ng Sikolohiya De La Salle University, Manila Abstrak Itinuturing ni Virgilio Enriquez (1992) bilang isang pagpapahalagang tulay ng sarili at iba (pivotal interpersonal value) ang pakikiramdam (shared inner perception).  Sa pag-aaral ni …

[DIWA E-Journal Tomo 5, Nobyembre 2017] Pagpapakahulugan at Manipestasyon ng Pakikiramdam sa Konteksto ng Paggabay-Pagpapayo at Sikoterapiya Read more »

Lorelie Ann Banzon-Librojo Department of Psychology Ateneo de Manila University Samantha Erika N. Mendez Department of Psychology Ateneo de Manila University Miriam College Eda Lou Ibasco Ochangco Department of Psychology Far Eastern University Abstrak Sa mga pangyayaring dulot ng bagyong …

[DIWA E-Journal Tomo 3, Nobyembre 2015] Ang Pagkamatulungin ng Kabataang Pilipino sa Panahon ng Kalamidad Read more »

Rebyu Maribel Legarda (director) at Liza Magtoto (manunulat) (2015). Rak of Aegis [Dulang musikal]. Quezon City: Philippine Educational Theater Association. Rak Of Aegis: Hanggang Saan Aabot Ang Tatag Ng Mga Pilipino? Jose Antonio R. Clemente Department of Psychology University of …

[DIWA E-Journal Tomo 3, Nobyembre 2015] Maribel Legarda (director) at Liza Magtoto (manunulat) (2015). Rak of Aegis [Dulang musikal]. Quezon City: Philippine Educational Theater Association. Read more »

Ariane Pauline V. Marasigan, Marie Stephanie E. Buenafe, Maegan P. Tiangson, at Marnelie M. Aguiguid Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Ang desisyon ng mga Overseas Filipino Workers (OFW), partikular na ng mga Filipinong …

[DIWA E-Journal Tomo 4, Nobyembre 2016] [DIWA E-Journal Tomo 4, Nobyembre 2016] Sarap at Hirap: Mga Kuwentong Pakikipagsapalaran ng mga Filipinong Seaman at Filipinang Household Service Worker Read more »

Nelson Turgo Cardiff University, United Kingdom Abstrak Hinaharaya ang mga pook sa iba’t ibang paraan ng iba’t ibang mga tao, at ang mga harayang nangingibabaw ang siyang lumilikha sa pook at dinadalumat ito sa lohika ng naturang pagharaya, sa paraang, …

[DIWA E-Journal Tomo 4, Nobyembre 2016] Mga Kumbati ng Pagbalikwas: Mga Salimbayang Naratibo ng Pagtanggi sa Planta ng Koryente sa Mauban, 1996–2004 Read more »

Danielle P. Ochoa Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Malawak na ang pananaliksik sa moralidad sa sikolohiya, ngunit kadalasang hindi napapansin ang konteksto, lalo na ng mga mula sa laylayan ng lipunan. Dahil dito, …

[DIWA E-Journal Tomo 4, Nobyembre 2016] Moral na Pamantayan at Pangangatwiran ng mga Bata at Ina sa Konteksto ng Kahirapan Read more »

Ang DIWA ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.   …

DIWA Tomo 4 Read more »

Joseph Dominic S. Liao Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Para sa maraming Filipino, hindi maikakaila ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao at ng makataong pagtrato sa kapwa. Subalit, wala pang pananaliksik na ginalugad …

[DIWA E-Journal Tomo 4, Nobyembre 2016] Paano ba Maging Mabuti? Pagpapakahulugan sa Pagiging Mabuting Tao at Makataong Pagtrato Read more »