DIWA Tomo 1, Bilang 1

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Diwa Cover Page

 

Pabalat at Patnugutan

 

Pambungad ng mga Patnugot
Kasaysayan, Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino
Atoy M. Navarro, Jayson D. Petras, at Maria Theresa Ujano-Batangan, Ph.D.
I-download ang PDF Version

 

LOOB AT KAPWA SA KASAYSAYAN AT SIKOLOHIYANG PILIPINO

Kagandahang Panloob at Panlabas sa Paglalarawan ng Kababaihan sa Piling Epikong Pilipino
Ignatius H. Vinzons at Mary Dorothy dL. Jose
I-download ang PDF Version

Sanduguan bilang Konsepto ng Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Kalakalan at Kapangyarihan: Ang Bohol sa Ika-16 na Dantaon
Amelia S. Ferrer
I-download ang PDF Version

Ilub, Unong, at Amok: Pag-unawa sa Katatagan ng Buut ng mga Bayani sa Himagsikang Pilipino sa Panay, 1896-1898
Vicente C. Villan, Ph.D.
Artikulo-I-download ang PDF

Kalinisan, Lakas, at Tibay ng Loob sa Praktis ng Sabil sa Sulu noong Digmaang Pilipino-Amerikano
Ayshia F. Kunting
Artikulo-I-download ang PDF

Ang Kapwa, Loob, at Ugnayang Pulitikal ng Pangulo at Mamamayan Batay sa Pagsusuri ng mga Talumpati ng Pangulo mula 1986 hanggang 2013
Jalton G. Taguibao
I-download ang PDF Version

 

WIKA, PANANAMPALATAYA, PAMUMUNO, AT SIKOLOHIYANG PILIPINO

Kapamilya Ko si Filipino, Kaibigan Ko si Ingles: Metapora at Tema ng Pakikitungo sa Filipino at Ingles at Pagtingin sa Bilinggwalismo ng Kabataang Pilipino
Krupskaya M. Añonuevo
I-download ang PDF Version

Isang Paglilinaw sa mga Paniniwala at Pagpapakahulugan sa Ispiritwalidad at Relihiyon ng mga Pilipino
Homer J. Yabut, Ph.D.
I-download ang PDF Version

Pamumuno sa Pilipinong Pagtingin: Ang Pagkalider Batay sa Pagtataglay ng mga Katangian
Darren E. Dumaop
I-download ang PDF Version

 

PANUNURING SIKOLOHIYANG PILIPINO

Philippine Cultural Disasters: Essays on an Age of Hyper Consumption (2010)
ni R. Kwan Laurel
Adonis L. Elumbre
I-download ang PDF Version

Mga Babasahin sa Sikolinggwistikang Filipino (2011)
nina Lilia F. Antonio, Anatalia G. Ramos, at Aura Albano-Abiera
Ma. Althea T. Enriquez, Ph.D.
I-download ang PDF Version

Love Triangles: Understanding the Macho-Mistress Mentality (2012)
nina Margarita Go Singco Holmes at Jeremy Alan Frank Baer
Carl O. Dellomos
I-download ang PDF Version

Sa Wakas: A New Pinoy Rock Musical (2013)
nina Andrei Nikolai Pamintuan, Charissa Ann Pammit, at Mariane A.R.T. Abuan
Jose Antonio R. Clemente
I-download ang PDF Version

Anong Pangalan mo sa Gabi? At iba pang Tanong sa mga LGBT (2013)
nina Tetay Mendoza at Joel Acebuche
Eugene Y. Evasco, Ph.D.
I-download ang PDF Version

 

NATATANGING TALA 

Ama ng Sikolohiyang Pilipino: Buhay at Kontribusyon ni Virgilio G. Enriquez (1942-1994)
Atoy M. Navarro
I-download ang PDF Version

Si Doc E, ang SP, at ang Pag-aaral ng Sikolohiya
Maria Theresa Ujano-Batangan, Ph.D.
I-download ang PDF Version

Sikolohiyang Pilipino, Sikolohiyang Maka-Filipino: Ang Ambag ni Virgilio G. Enriquez sa Pagsusulong ng Wikang Filipino sa Sikolohiya
Jayson D. Petras
I-download ang PDF Version

 

Tala ukol sa mga Kontribyutor
I-download ang PDF Version