Christine Joy C. LimDepartamento ng Agham PanlipunanMariano Marcos State University Maria Cecilia Gastardo-Conaco, PhDDepartamento ng SikolohiyaUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Sinuri ng pag-aaral ang mga atribusyon at atityud ng mga kalahok sa isang politikal na impormasyong …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Paano Kung Paboritong Personalidad ang Pasimuno ng Pangyayari sa Politika? Isang Pagsusuri ng Atribusyon at Atityud sa Ilocos Norte Read more »

Francis Simonh M. Bries Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Armando E. Chiong III Kolehiyo ng Medisina University of the Philippines (UP), Manila Eloisa Anne J. Calleja Kolehiyo ng Medisina San Beda University Alma P. …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] “Ang Gusto Ko Lamang sa Buhay ay…” Paunang Pagbuo at Pagsusuri ng Isang Imbentaryo ng mga Motibasyon ng mga Filipino Read more »

Grazianne-Geneve V. Mendoza & Christie P. Sio Departamento ng Sikolohiya University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abstrak Sa loob ng mahabang panahon, ang mga metodong pampananaliksik na ginagamit sa Sikolohiyang Pilipino (SP) ay hango sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Experience Sampling Method sa Konteksto ng Sikolohiyang Pilipino Read more »

Nephtaly Joel B. BotorKolehiyo ng Ekolohiyang PantaoUniversity of the Philippines (UP), Los Baños, Laguna Jaclyn Marie L. CauyanKolehiyo ng EdukasyonUniversity of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City Abigail P. Del PuertoBalik Kalipay Center for Psychosocial Response, Inc. Abstrak Sa pamamatnubay …

[DIWA E-Journal Tomo 6, Nobyembre 2018] Kuwentong Katatagan at Pagbangon: Danas at Pakahulugan sa Disaster at Family Resilience ng Ilang Disaster Survivors sa Albay Read more »