By | 08/01/2022

Hinirang na “Dangal ng Wika 2022” ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. Naipabatid ito sa publiko sa isinagawang press conference ng KWF noong 29 Hulyo. Ang opisyal na paggawad ay gaganapin ngayong Agosto.

Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino.

Larawan mula sa Facebook page ng Komisyon sa Wikang Filipino: https://www.facebook.com/…/pcb…/1555206074875262.