By | 10/24/2022

CPD Units: RPsy, RPm (3); RGC, RSW (8); LPT (8)

Taon-taon, nagtataguyod ng Pambansang Kumperensiya ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang panlipunan at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 na may misyong palaganapin ang Sikolohiyang Pilipino (SP) sa iba’t ibang sektor ng lipunan bilang isang interdisiplinaryo at maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan. 

Katuwang ang Pamantasang Ateneo de Davao, isasagawa ng PSSP ang ika-46 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na may temang “SP bilang Mapagpabagong-Isip.”  Gaganapin ito sa paraang online sa 24-26 Nobyembre 2022

Layunin ng kumperensiya ang sumusunod: 1. Matalakay ang mga karanasan, hamon, at paggigiit ng katotohanan sa iba’t ibang larangan (akademya, politika, kulturang popular, atbp.); 2. Masuri ng kahulugan at kahalagahan ng SP bilang sikolohiya ng pagbabagong-isip tungo sa pagtataguyod ng katotohanan sa kontekstong Pilipino; 3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at 4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Ang bayad sa pagdalo ay ang sumusunod:

·       Php600 (Kasaping Panghabambuhay ng PSSP; Kasaping Propesyonal ng PSSP na bayad ng membership fee sa taong 2022; Tagapaglahad ng Papel)

·       Php700 (Di-Kasapi ng PSSP; Kasaping Propesyonal ng PSSP sa mga nakaraang taon pero HINDI bayad ng membership fee sa taong 2022)

·       Php1,600 (May kasamang membership sa PSSP sa taong 2023; Kailangang sagutan ang Online Membership Form)

·       Php300 (Kasalukuyang mag-aaral sa kolehiyo; Kailangang magpadala ng proof of enrolment at kopya ng current student ID kasama ng proof of payment)

·       Php500 (May kasamang membership sa PSSP sa taong 2023 para sa kasalukuyang mag-aaral sa kolehiyo; Kailangang magpadala ng proof of enrolment at kopya ng current student ID kasama ng proof of payment; Kailangang sagutan ang Online Membership Form)

Maaaring magpadala ng inyong bayad sa aming China Banking Corporation (China Bank; ibang bangko ang China Bank Savings Bank) account gamit ang mobile banking app (sa pamamagitan ng InstaPay o PESONet), mobile wallet (GCash, PayMaya, GrabPay, DiskarTech, atbp), o sa kahit saang branch ng China Bank. Narito po ang detalye ng aming account:

Account Name: National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc.

Alternatibong Account Name para sa Online Fund Transfer Lamang: NASPI

Account Number: 114202018446 (Savings Account)

Branch: China Banking Corporation (China Bank hindi China Bank Savings Bank) Corinthian Hills, Quezon City

Lahat ng tseke ay DAPAT nakapangalan sa “National Association for Sikolohiyang Pilipino Inc.” HINDI tatanggapin ang tseke na “NASPI” lamang ang nakasulat.Ang bayad ay NON-REFUNDABLE ngunit TRANSFERABLE.

Lahat ng kalahok ay dapat magpatala sa online registration form:  tinyurl.com/pksp46pagpapatala.  Magiging opisyal lamang ang rehistrayon kapag natanggap na namin ang bayad at naisumite sa online form ang katunayan ng bayad.   Ang huling araw ng rehistrasyon ay sa 21 Nobyembre 2022 ngunit maaaring isara ang rehistrasyon kapag napuno na ang slots.