By | 03/25/2015

Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang Pilipino
19-21 Nobyembre 2015
Ateneo de Davao University
Lungsod DavaoKumperensiya 2015

AdDU

Lawaran mula sa opisyal na Facebook page ng Ateneo de Davao University.

Masalimuot na usapin ang identidad. Bilang mga Pilipino, sala-salabit at sapin-sapin ang dala-dala nating identitad: batay sa ating pananampalataya, wika, rehiyong pinagmulan, kasarian, kabuhayan o uring panlipunan. Sa ilang mga mahahalagang isyu, mahirap tiyakin kung aling identidad ang mananaig sa atin. Halimbawa, nagiging matingkad ang identidad natin bilang Kristiyano o Muslim sa ating paninindigan sa anumang usapin na may kinalaman sa kalagayan ng Mindanao, sa usapin man ng Bangsamoro Basic Law o sa pananaw natin sa insidenteng naganap sa Mamasapano. Identidad din ang ating tuntungan sa isyu ng patakaran ukol sa wikang panturo. Maging ang ating reaksyon sa kaso ng pagpaslang kay Jennifer Laude ng isang Amerikanong sundalo ay nakukulayan ng lente ng ating kasarian, oryentasyong sekswal, lahi at/o pambansang identidad.

Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng PSSP, muling pagtutuunan ng Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino ang mga usaping may kinalaman sa identidad natin bilang Pilipino. Inilahad ni Dr. Virgilio G. Enriquez na isa ang identidad sa mga makabuluhang pokus para sa Sikolohiyang Pilipino. Bukod dito, nais ding pagnilayan ang nabuong identidad ng Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at kilusan sa nakalipas na 40 taon.

Mga Layunin ng Kumperensiya:

1.) Magsagawa ng inter-disiplinaryong talakayan ukol sa mga usaping may kinalaman sa sapin-sapin at sala-salabat na antas ng ating identidad (rehiyonal, etno-linggwistiko, pambansa, relihiyon at iba pa) lalo na sa konteksto ng ASEAN integration;
2.) Bigyan-pansin at suri ang katayuan ng Sikolohiyang Pilipino bilang maka-agham na disiplina at ang papel nito sa paghubog ng ating identidad bilang Pilipino;
3.) Magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
4.) Magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Para magsumite ng papel, pumunta sa: bit.ly/pksp2015abstrak (EXTENDED DEADLINE: 31 Hulyo 2015)

Para naman magsumite ng symposium, pumunta sa: bit.ly/pksp2015symposium (EXTENDED DEADLINE: 31 Hulyo 2015)

Para magpatala sa kumperensiya, pumunta lamang sa: bit.ly/pksp2015. Narito po ang talaan ng conference fees:

Conference Fees

Mga Tagapagsalita

Rudy Rodil Pangunahing Tagapagsalita
Prop. Rudy B. Rodil
Retiradong Propesor
Mindanao State University-Iligan Institute of Technology
Rufa Guiam Plenaryong Sesyon 1: Hamon ng Pagiging Babae sa Gitna ng mga Usapin sa Mindanao
Prop. Rufa Cagoco-Guiam
Director, Campus Institute for Peace & Development
Mindanao State University-General Santos
Gail Ilagan Plenaryong Sesyon 2: Ako Bilang Sikolohista sa Gitna ng mga Usaping Sosyo-Politikal sa Mindanao
Dr. Gail Tan-Ilagan
Director, Center of Psychological Extension and Research Services (COPERS)
Ateneo de Davao University
Napoleon Mabacquiao 3 Plenaryong Sesyon 3: Ang Identidad ng Sikolohiyang Pilipino sa Konteksto ng Globalisasyon
Dr. Napoleon M. Mabacquiao, Jr.
Kawaksing Propesor, Departamento ng Pilosopiya
Pamantasang De La Salle

CHED Endorsement Conference 2015

I-download:  Liham Paanyaya at CHED Endorsement; Tentatibong Programa; Listahan ng mga Hotel sa Lungsod Davao

*****

Katuwang ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at Ateneo de Davao University Departamento ng Sikolohiya sa pagtataguyod ng ika-40 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino ang Step Up International Services, Inc. at Behavioral Dynamics, Inc.

Sponsor

Leave a Reply