By | 08/01/2014

poster1Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-tao
20-22 Nobyembre 2014
Pamantasang De La Salle
Taft Avenue, Lungsod Maynila

Katuwang ang Departamento ng Sikolohiya ng Pamantasang De La Salle Maynila, itatampok sa kumperensiya ang pagbabalik-tanaw sa mga kontribusyon ng mga iskolar tulad nina Enriquez at Jocano sa pagdidiskurso ng pagpapahalagang Pilipino at ang pagtatanghal ng mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba pang eksperto’t may interes sa lipunan, kultura at sikolohiyang Pilipino. Sa ikatlong araw, magkakaroon din ng mga workshop na patuloy na maglilinang sa mga kaalaman at kasanayan ng mga dadalo sa kumperensiya.

Mga Layunin ng Kumperensiya:

 1. Maiugnay ang pagdidiskurso nina Enriquez, Jocano at iba pa sa kasalukuyang kaalaman ukol sa mga pagpapahalagang Pilipino;
 2. Masuri ang papel ng iba’t ibang mga institusyon sa paghuhubog ng mga pagpapahalagang Pilipino;
 3. Magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino;
 4. Magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

Para po sa pagsusumite ng papel, pumunta lamang sa online form: bit.ly/pksp2014abstrak. Ang deadline ng pagsusumite ay sa 15 Setyembre 2014.

Para sa pagpapatala sa kumperensiya, pumunta lamang sa online form: bit.ly/pksp2014. Ang bayad sa pagdalo sa kumperensiya ay ang mga sumusunod:

Early Bird Registration (hanggang 15 Oktubre 2014)

 • Delegadong Propesyunal (Kasapi) — Php3,000.00
 • Delegadong Propesyunal (Di-kasapi) — Php3,200.00
 • Tagapaglahad ng Papel — Php3,000.00
 • Delegadong Mag-aaral — Php1,250.00

Regular Registration (mula 16 Oktubre hanggang 15 Nobyembre 2014)

 • Delegadong Propesyunal (Kasapi) — Php3,300.00
 • Delegadong Propesyunal (Di-kasapi) — Php3,500.00
 • Tagapaglahad ng Papel — Php3,000.00
 • Delegadong Mag-aaral — Php1,500.00

Kasama po sa conference fee ang souvenir program, membership at pagkain (2 tanghalian at 4 meryenda) ngunit hindi pa kasama rito ang bayad sa workshop at akomodasyon. Hindi po tatanggap ng onsite delegate sa kumperensiya.

Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa pambansang kumperensiya sa SP!

CHED Endorsement Kumperensiya 2014

I-download ang mga sumusunod:

CHED Endorsement

Liham Paanyaya

Programa

 

Leave a Reply