DIWA Tomo 4

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Diwa 4 Cover

 

NILALAMAN

Ang Kapakinabangan ng Postestrukturalismo sa Sikolohiyang Pilipino:
Hamon at Halimbawa mula sa Pag-aaral ng mga Migranteng Pilipina sa Aotearoa
Michelle G. Ong
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Moral na Pamantayan at Pangangatwiran ng mga Bata at Ina sa Konteksto ng Kahirapan
Danielle P. Ochoa
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Sarap at Hirap: Mga Kwentong Pakikipagsapalaran ng mga Pilipinong Seaman
at Pilipinang Household Service Worker
Ariane Pauline V. Marasigan, Marie Stephanie E. Buenafe, Marnelie M. Aguiguid, at Maegan P. Tiangson
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Paano ba Maging Mabuti? Pagpapakahulugan sa Pagiging Mabuting Tao at Makataong Pagtrato
Joseph Dominic S. Liao
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Panimulang Pagsipat sa Panggitnang Wika o Interlanguage ng mga Mag-aaral ng Wikang Filipino
na may Lahing Filipino o Heritage Learners
Ronel O. Laranjo
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Mga Kumbati ng Pagbalikwas: Mga Salimbayang Naratibo ng Pagtanggi sa Planta ng Koryente
sa Mauban, 1996–2004
Nelson Turgo
Cardiff University, United Kingdom
I-download ang PDF Version