DIWA Tomo 2, Bilang 1

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Diwa

NILALAMAN

Pambungad ng mga Patnugot
Mga Lapit at Lapat ng Sikolohiyang Pilipino sa mga Paksaing Lokal-Global
Mario R. Sto. Domingo, Jayson D. Petras, at Adonis Elumbre
I-download ang PDF Version

MGA LAPIT AT LAPAT NG SIKOLOHIYANG PILIPINO

Ang Konsepto ng “Pagsasaayos” bilang Panimulang
Postkolonyal na Pagdadalumat sa Panahong Postmoderno
Antonio P. Contreras, Ph.D.
I-download ang PDF Version

Ang mga Kabihasnang Pangkaisipan:
Mga Kognitibo-Replektibong Prosesong Hinalaw mula sa
Pakikipag-usap sa Piling Retiradong Guro sa Unibersidad
Noahlyn C. Maranan
I-download ang PDF Version

Sulit ba o Okey lang?”
Isang Pagtuklas sa Konsepto ng “Sulit” ng mga Pinoy
April J. Perez
I-download ang PDF Version

Mga Kuwento ng Pagpapatawad:
Pagsuyod sa Konsepto Gamit ang Perspektibong Debelopmental
Teresita T. Rungduin at Darwin C. Rungduin
I-download ang PDF Version

Relasyon ng Magkapisang Ina at Anak na Babae
Christine Joy C. Lim
I-download ang PDF Version

PANUNURING SIKOLOHIYANG PILIPINO

Forging Management Excellence on the
Anvil of Culture (2012)
ni Gerardo V. Cabochan, Jr. (patnugot)
Joseph L. Torrecampo
I-download ang PDF Version

Ang Bonggang Bonggang Batang Beki ni R. Garlitos at T.S. Peñaflorida (2012)
Ikaklit sa Aming Hardin ni B.V. Neri at C.J. de Silva (2013)
Danielle P. Ochoa
I-download ang PDF Version

Pakikipagkapwa:
Pilipinong Lapit sa Pananaliksik (2013)
ni Robert E. Javier, Jr.
Charmaine P. Galano
I-download ang PDF Version

Ang Nawalang Kapatid (2014)
nina Floy Quintos,Ceejay Javier, at Dexter M. Santos
Amihan Bonifacio-Ramolete
I-download ang PDF Version

NATATANGING TALA

Rogelia Pe-Pua:
Panayam kay Doc E at SP
Mario R. Sto. Domingo
I-download ang PDF Version

TALA UKOL SA MGA KONTRIBYUTOR
I-download ang PDF Version