DIWA Tomo 6

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

DIWA 6 (Front)

Experience Sampling Method
sa Konteksto ng Sikolohiyang Pilipino
Grazianne-Geneve V. Mendoza & Christie P. Sio
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

“Ang Gusto Ko Lamang sa Buhay ay…”
Paunang Pagbuo at Pagsusuri ng Isang Imbentaryo
ng mga Motibasyon ng mga Filipino
Francis Simonh M. Bries
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
Armando E. Chiong III
Kolehiyo ng Medisina
University of the Philippines (UP), Manila
Eloisa Anne J. Calleja
Kolehiyo ng Medisina
San Beda University
Alma P. Quisto
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Kuwentong Katatagan at Pagbangon:
Danas at Pakahulugan sa Disaster at Family Resilience
ng Ilang Disaster Survivors sa Albay
Nephtaly Joel B. Botor
Kolehiyo ng Ekolohiyang Pantao
University of the Philippines (UP), Los Baños, Laguna
Jaclyn Marie L. Cauyan
Kolehiyo ng Edukasyon
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
Abigail P. Del Puerto
Balik Kalipay Center for Psychosocial Response, Inc.
I-download ang PDF Version

Paano Kung Paboritong Personalidad ang Pasimuno ng Pangyayari sa Politika?
Isang Pagsusuri ng Atribusyon at Atityud sa Ilocos Norte
Christine Joy C. Lim
Departamento ng Agham Panlipunan
Mariano Marcos State University
Maria Cecilia Gastardo-Conaco, PhD
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version