DIWA Tomo 3

Ang DIWA na may ISNN na 2350-7624 ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.

Diwa 3 Logo

 

NILALAMAN

Epekto ng Uri ng Impormasyon Mula sa Mass Media sa Pagbuo ng Atityud tungkol sa
Bangsamoro
Diwa Malaya A. Quiñones
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Ang Antas ng Pulitikal na Pagkilos bilang Epekto
ng Sosyal na Identidad bilang Pilipino, ng mga Representasyon
tungkol sa Demokratikong Pagkamamamayan, at ng Pulitikal na Bisa
Maria Cecilia Gastardo-Conaco at Diwa Malaya A. Quiñones
Departamento ng Sikolohiya
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

Bakit Ako Nagagalit sa Aking Sarili?: Mga Dahilan sa Pagkagalit sa Sarili at
mga Paraan upang ito ay Mapatawad
Ron R. Resurreccion
Department of Psychology
De La Salle University (DLSU), Manila
I-download ang PDF Version

Ang Diwa ng Jeepney
Ignatius H. Vinzons
Department of Social Sciences
University of the Philippines (UP), Manila
I-download ang PDF Version

Ang Pagkamatulungin ng Kabataang Pilipino sa Panahon ng Kalamidad
Lorelie Ann Banzon-Librojo
Department of Psychology
Ateneo de Manila University
Samantha Erika N. Mendez
Department of Psychology
Ateneo de Manila University
Miriam College
Eda Lou Ibasco Ochangco
Department of Psychology
Far Eastern University

I-download ang PDF Version

PANUNURING SIKOLOHIYANG PILIPINO

Rak of Aegis (2015) nina Maribel Legarda (director) at Liza Magtoto (manunulat)
Jose Antonio R. Clemente
Department of Psychology
University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City
I-download ang PDF Version

NATATANGING TALA

Si Doc E, ang SP, at ang PSSP: Panayam kay Grace Aguiling-Dalisay
Jayson D. Petras
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
University of the Philippines (UP), Diliman Quezon City
I-download ang PDF Version

TALA UKOL SA MGA KONTRIBYUTOR
I-download ang PDF Version