By | 04/24/2015

Inaanyayahan ang mga iskolar, gradwadong mag-aaral, guro, mananaliksik, at propesyonal mula sa agham panlipunan, humanidades, kasaysayan, pilosopiya, at siyensya na magsumite ng kanilang kontribusyon sa DIWA.

Ang DIWA (http://diwa.pssp.org.ph/) ay isang refereed e-journal na naglalayong maglathala ng mga makabuluhan at makatuturang pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino (SP) na nagsusuri at umuunawa sa diwa at pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino. Bagamat may mga nauna nang isyu ng journalna DIWA sa pamamamatnugot ng Ama ng Sikolohiyang Pilipino na si Dr. Virgilio G. Enriquez na nagtatag ng Pambansang Samahan saSikolohiyang Pilipino (PSSP) noong 1975, nahinto ang paglalathala nito sa pagpanaw ni Dr. Enriquez noong 1994. Noong 2013, muling binuhay ang DIWA bilang opisyal na refereed e-journal ng PSSP na nagtatampok sa mga pinakabagong pag-aaral sa SP.

Ang deadline ng pagsusumite ay sa 30 Hunyo 2015 (EXTENDED DEADLINE: 24 Hulyo 2015). Ipadala ito sa diwa@pssp.org.ph.

Clemen C. Aquino (Departamento ng Sosyolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña (Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle)
April J. Perez (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
Mga Patnugot

Leave a Reply