Category: Mga Nakaraang Kumperensiya

2006

By | 11/23/2006

(Cagayan): Ikatalumput-isang Pambansang Kumperensiya: “Taos Puso, Bukas Palad: Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga.” Conference Hall, Lyceum of Aparri, Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 2006.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes.

2005

By | 11/24/2005

(Manila): Ikatatlumpong Pambansang Kumperensiya: “Gandang Pinoy: Loob at Labas.” University Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, Manila, 24-26 Nobyembre 2005.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Jose Maria Diestro Jr.

2004

By | 11/24/2004

(Cavite):  Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensiya: “Kayod Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).” Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 24-26 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Jose Ma. Bartolome, Roberto…Read More »

2003

By | 11/27/2003

(Manila):  Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensiya: “Iba’t Ibang Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco Seminar Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

2002

By | 11/21/2002

(Laguna):  Ikadalawamputpitong Pambansang Kumperensiya: “Kahit Maputi na ang Buhok Ko: Ang Sikolohiya ng Pagtanda sa Konteksto at Lipunang Pilipino.” SEARCA Auditorium, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 21-23 Nobyembre 2002.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Dwight David Diestro at Nenita…Read More »

2001

By | 11/22/2001

(Quezon City):  Ikadalawamput-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Sekswalidad at Spiritwalidad sa Kontekstong Pilipino.” Alumni Hostel Conference Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

2000

By | 11/23/2000

(Davao):  Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensiya: “Hamon sa Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25 Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Albert Alejo.

1998

By | 11/19/1998

(Manila): Ikadalawamput-apat na Pambansang Kumperensiya: “Wika ng Rebolusyon, (R)Ebolusyon ng Wika.” CSB Theater, College of St. Benilde, De La Salle University, Manila, 19-20 Nobyembre 1998. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1996

By | 12/10/1996

(Quezon City):  Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay Kalinaw, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 Disyembre 1996. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

1995

By | 06/01/1995

(Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensiya: “Pamumuno at Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, Tag-init 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. (Marawi): Ikadalawamput-isang Pambansang Kumperensiya: “Buklurang Muslim-Kristiyano.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.