By | 11/23/2000

(Davao):  Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensiya: “Hamon sa Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25 Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Albert Alejo.