By | 06/01/1995

(Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensiya: “Pamumuno at Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, Tag-init 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

(Marawi): Ikadalawamput-isang Pambansang Kumperensiya: “Buklurang Muslim-Kristiyano.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.