By | 11/13/1991

(Batac):  Ikalabinpitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Pamumuno sa Pamayanang Pilipino.” Mariano Marcos State University, Batac, Ilocos Norte, 13-15 Nobyembre 1991.  Pinamahalaan nina Felipe Cachola, Zenaida Pegtuan at Ernesto Cadiz.