By | 10/23/1986

(Bulacan):  Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng Bulacan, Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986.  Pinamahalaan nina Corazon Samaniego at Felipe de Leon Jr.