By | 10/24/1984

(Quezon City):  Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 24-27 Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.  (Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre 1984.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco.)

Leave a Reply