By | 10/25/1978

(Laguna):  Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco.