Balita

Pag-aaral ukol sa mababang treatment adherence ng mga Pilipinong may altapresyon ibinahagi ng PSSP sa mga doktor at iba pang health professionals

Ibinahagi ni Prop. Jay A. Yacat, kasalukuyang Pangulo ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilpino (PSSP), ang resulta ng pananaliksik ukol sa treatment adherence (pagsunod sa payo ng doktor) na...
Continue Reading »