1979

(Leyte):  Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City, Leyte, 24-27 Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni Leonardo Mercado....
Continue Reading »

1978

(Laguna):  Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco....
Continue Reading »

1977

(Manila):  Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “Mga Katutubong Konsepto at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila, 16-19 Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni Esther Reyes....
Continue Reading »

1976

(Manila):  Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J. Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil, Manila, 9-11 Nobyembre 1976.  Pinamahalaan...
Continue Reading »

1975

(Quezon City): Unang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.”  Abelardo Hall Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 6-11...
Continue Reading »