1990

(Quezon City):  Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Lihis na Pagkilos sa Lipunang Pilipino.” Ateneo de Manila University, Quezon City, 10-11 Disyembre 1990.  Pinamahalaan ni Alma Santiago de la Cruz....
Continue Reading »

1989

(Quezon City): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya: “Katiwalian at Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989.  Pinamahalaan nina Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua....
Continue Reading »

1988

(Manila):  Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 14-15 Oktubre 1988.  Pinamahalaan ni Lilia Antonio....
Continue Reading »

1987

(Quezon City/Quezon):  Ikalabintatlong Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Ispiritwal ng mga Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City at Bundok Banahaw, Dolores, Quezon, 13-14 Oktubre/5-7 Nobyembre 1987.  Pinamahalaan nina...
Continue Reading »

1986

(Bulacan):  Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng Bulacan, Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986.  Pinamahalaan nina Corazon Samaniego at Felipe de Leon...
Continue Reading »

1984

(Quezon City):  Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 24-27 Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.  (Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng...
Continue Reading »

1983

(Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag....
Continue Reading »

1982

(Marawi):  Ikawalong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya at Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982.  Pinamahalaan ni Angelito Flores....
Continue Reading »

1981

(Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines, Baguio, Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981.  Pinamahalaan ni Nellie Alabanza....
Continue Reading »