Pangkalahatang Alituntuning Pangkasapian

Upang malinaw ang mga pagkilos ng Komite sa Kasapian at Ugnayan, pinapahayag at pinagtitibay ang Pangkalahatang Alituntunin na ito.

Pangkalahatang Alituntunin ng mga Komiteng Pang-organisasyon

Upang malinaw ang mga pagkilos ng mga komiteng pang-organisasyon ng PSSP, pinapahayag at pinagtitibay ang Pangkalahatang Alituntunin na ito.

PSSP Panuntunan.pdf