By | 12/29/2015

Poster“Diwang Pinoy sa mga Pagdiriwang Pinoy”
26-27 Pebrero 2016
Pamantasang De La Salle, Taft Avenue, Lungsod Maynila

 

 

CHED Endorsement Psynergy 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaaring magpasa ng undergraduate research/thesis kung ikaw ay:
a) Kasalukuyang isang undergraduate student
b) Nakapagtapos na sa kolehiyo ngunit ang papel ay nagawa o naisumite noong ikalawang semestre ng Akademikong Taon 2014-2015

Magpasa ng papel sa http://tinyurl.com/psynergy10 at maaari kang mapili na maging bahagi ng Psynergy 10.

Kaya tara! Imbitahin ang mga nakagrupo sa thesis/research at maging isa sa mga Tagapaglahad!
Hanggang ngayong taon, Disyembre 31, nalang ang pagpapasa.

Para sa karagdagang katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Maryanne Abog sa 09054148536.

Leave a Reply