By | 11/22/2001

(Quezon City):  Ikadalawamput-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Sekswalidad at Spiritwalidad sa Kontekstong Pilipino.” Alumni Hostel Conference Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.