By | 12/10/1996

(Quezon City):  Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay Kalinaw, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 Disyembre 1996. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.