By | 10/13/1987

(Quezon City/Quezon):  Ikalabintatlong Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Ispiritwal ng mga Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City at Bundok Banahaw, Dolores, Quezon, 13-14 Oktubre/5-7 Nobyembre 1987.  Pinamahalaan nina Violeta Bautista at Prospero Covar.